Więcej

  Goście z Polski odwiedzili Samorząd

  Czytaj również...

  W trakcie spotkania omówiono możliwości oraz kierunki dwustronnej współpracy Fot. vrsa.lt
  W trakcie spotkania omówiono możliwości oraz kierunki dwustronnej współpracy
  Fot. vrsa.lt

  W dniu 26 października mer Samorządu Rejonu wileńskiego Maria Rekść spotkała się z  przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i proboszczem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach ks. Tadeuszem Matulańcem.

  Uczestnicy spotkania zapoznali jedni drugich z działalnością instytucji, podzielili się swoimi
  wrażeniami i omówili możliwości współpracy. Przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr Stanisław Bogaczewicz przedstawił przygotowaną przez siebie publikację „Pro Deo et Patria” – wybór homilii, kazań i mów okolicznościowych księdza kardynała Henryka Gulbinowicza z lat 1980-1994.
  Mieszkańcom są dobrze znane więzi osobowości księdza kardynała z rejonem wileńskim – dzieciństwo i młodość spędził na Wileńszczyźnie, a po wojnie, zmuszony do opuszczenia swojej ojczyzny, aktywnie i odważnie walczył o przetrwanie Kościoła katolickiego, wspierał parafie Wileńszczyzny, przyczynił się do remontu kościołów, dla uczniów z Wileńszczyzny organizował wyjazdy do Polski. Przypominamy, że uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.
  Delegacja podczas pobytu na Litwie odwiedziła niektóre placówki oświatowe Wileńszczyzny, między innymi Szkołę Podstawową w Rakańcach, gdzie spotkała się z administracją szkoły i uczniami. Delegacja wręczyła społeczności szkolnej specjalnie przywiezione i bardzo potrzebne prezenty: książki i komplety gier edukacyjnych, które pomogą dzieciom zarówno w nauce jak i w treściwym spędzaniu czasu wolnego.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...