Goście z Polski odwiedzili Samorząd

W trakcie spotkania omówiono możliwości oraz kierunki dwustronnej współpracy Fot. vrsa.lt
W trakcie spotkania omówiono możliwości oraz kierunki dwustronnej współpracy
Fot. vrsa.lt

W dniu 26 października mer Samorządu Rejonu wileńskiego Maria Rekść spotkała się z  przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i proboszczem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach ks. Tadeuszem Matulańcem.

Uczestnicy spotkania zapoznali jedni drugich z działalnością instytucji, podzielili się swoimi
wrażeniami i omówili możliwości współpracy. Przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr Stanisław Bogaczewicz przedstawił przygotowaną przez siebie publikację „Pro Deo et Patria” – wybór homilii, kazań i mów okolicznościowych księdza kardynała Henryka Gulbinowicza z lat 1980-1994.
Mieszkańcom są dobrze znane więzi osobowości księdza kardynała z rejonem wileńskim – dzieciństwo i młodość spędził na Wileńszczyźnie, a po wojnie, zmuszony do opuszczenia swojej ojczyzny, aktywnie i odważnie walczył o przetrwanie Kościoła katolickiego, wspierał parafie Wileńszczyzny, przyczynił się do remontu kościołów, dla uczniów z Wileńszczyzny organizował wyjazdy do Polski. Przypominamy, że uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.
Delegacja podczas pobytu na Litwie odwiedziła niektóre placówki oświatowe Wileńszczyzny, między innymi Szkołę Podstawową w Rakańcach, gdzie spotkała się z administracją szkoły i uczniami. Delegacja wręczyła społeczności szkolnej specjalnie przywiezione i bardzo potrzebne prezenty: książki i komplety gier edukacyjnych, które pomogą dzieciom zarówno w nauce jak i w treściwym spędzaniu czasu wolnego.