Platforma internetowa ma pomóc łączyć pracę z życiem rodzinnym

System o nazwie „Rodzina i Płaca — to się opłaca!” — ma być przeznaczony zarówno dla pracodawców, jak i pracowników z dziećmi Fot. archiwum
System o nazwie „Rodzina i Płaca — to się opłaca!” — ma być przeznaczony zarówno dla pracodawców, jak i pracowników z dziećmi Fot. archiwum

Specjalna internetowa platforma ma pomóc w połączeniu pracy z życiem rodzinnym. Jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
System o nazwie „Rodzina i Płaca — to się opłaca!” — ma być przeznaczony zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.
Pracownicy będą mogli poznać przysługujące im prawa i sposoby radzenia sobie w sytuacjach, gdy równowaga pomiędzy rodziną a pracą jest naruszana. Pracodawcy natomiast dowiedzą się, jakie korzyści płyną dla nich z tego, że pracownicy harmonijnie połączą pracę z życiem rodzinnym.
Do stworzenia platformy posłużą wyniki badań resortu rodziny, które zostały przeprowadzone w 35 przedsiębiorstwach.
Projekt ma być realizowany do połowy 2017 roku. Jest to element programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo”, realizowanego w latach 2014-2020, a współfinansowanego przez Komisję Europejską.