Więcej

  Konkurs recytatorski z jęz. angielskiego „Shakespeare recitation contest“

  Czytaj również...

  W konkursie rywalizowali młodzi miłośnicy słowa mówionego Fot. archiwum szkoły
  W konkursie rywalizowali młodzi miłośnicy słowa mówionego Fot. archiwum szkoły

  W dniu 1 grudnia 2016 r. w Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach odbył się strefowy konkurs recytatorski z języka angielskiego, poświęcony 400-leciu śmierci Wiliama Szekspira.

  Zebranych na sali gości powitał oraz życzył udanego występu dyrektor gimnazjum Zygmunt Jaświn. Pomysł na realizację konkursu należy do starszego nauczyciela języka angielskiego Grażyny Czereszniowej. Kolejny raz w organizowaniu konkursu znacznie przyczyniła się wicedyrektor Renata Krasowska. Stanisław Zajankowski, starszy nauczyciel od muzyki, pomógł w organizacji części artystycznej konkursu.
  Mogłoby się wydawać, że jeżeli istnieje jakikolwiek pisarz lub poeta, który nie wymaga popularyzacji wśród młodzieży, to byłby nim Wiliam Szekspir. Choć nazwisko Szekspira jest znane każdemu uczniowi, natomiast znajomość jego twórczości jest często powierzchowna, wyrywkowa i pochodzi „z drugiej ręki”, czyli z filmowych adaptacji. „Być albo nie być”, „W tym szaleństwie jest metoda”, „Reszta jest milczeniem” – cytaty na tyle zakorzenione w naszej kulturze, że nie zastanawiamy się nad ich znaczeniem i nad pierwotnym kontekstem, w jakim zostały wypowiedziane. Tymczasem dzieła Szekspira posiadają niezwykły stopień uniwersalności. To nie tylko skarbnica zapisów stanów psychicznych, ale także podstawowy materiał, według którego każdy uczeń mógłby realizować swoje możliwości. Niniejszy konkurs recytatorski był pięknym przesłaniem do tego zagadnienia.

  Celem konkursu było:
  – zaciekawienie młodzieży literaturą angielską w oryginale
  – kształtowanie kultury żywego słowa oraz udoskonalanie umiejętności recytatorskich i aktorskich dzieci
  – aktywizowanie miłośników poezji.
  W konkursie brali udział uczniowie klas 8-12 z dziesięciu szkół rejonu wileńskiego należących do Niemieskiego Centrum Metodycznego języka angielskiego. Konkurs składał się z dwóch części: pierwsza część była przeznaczona dla klas 8-10, a druga –dla klas11-12. Uczniowie recytowali sonety lub monologi z utworów Wiliama Szekspira w oryginale. Komisja w składzie trzech nauczycieli języka angielskiego (Iraida Własowa, Natalia Tiurnina, Maria Andrijewska) oceniała wystąpienia według wcześniej ustalonych kryteriów. Oceniano wymowę, opanowanie pamięciowe utworu, gesty, postawę, intonację, grę artystyczną. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, komisja wyróżniła następujących uczniów:
  wśród klas 8-10 pierwsze miejsce zdobył Julius Urbonaviczius, uczeń IG kl. gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (nauczycielka Elnara Churlu), drugie miejsce – Erika Karasiewicz, uczennica 9kl. Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie (nauczycielka Irina Tomaszewicz), a trzecie miejsce – Milena Jermakowicz, uczennica kl. 9 Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach (nauczycielka Iraida Własowa).
  Wśród klas 11-12 pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Sucharewska, uczennica IVG kl. Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Natalia Tiurnina), drugie miejsce – Konstanty Keda, uczeń IIIG kl. Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Natalia Tiurnina) i trzecie miejsce – Ewelina Galińska, uczennica IIIG kl. gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (nauczycielka Renata Krasowska).

  Zwycięzcy zostali nagrodzeni nie tylko dyplomami, ale i książkami w języku angielskim, które były ufundowane przez księgarnię „Litterula”.
  Oprócz głównej części recytatorskiej, podczas krótkiej przerwy i pracy komisji był przedstawiony program rozrywkowy. Grażyna Czereszniowaja przyszykowała uczniów klas 8, I G, IIG i IVG do występu artystycznego. Uczniowie przedstawili urywek z utworu „Romeo i Julia”. Występ publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Na koniec przez uczennice naszego gimnazjum Kingę Gulbicką (IVG kl.) i Dorotę Podworską(IVG kl.) były zaprezentowane piosenki w języku angielskim. Uczennica kl. 9 Karina Jolanta Kodytė z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu pięknie zarecytowała sonet W. Szekspira w języku litewskim.
  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w konkursach. Wielkie podziękowanie należy się dla dyrekcji gimnazjum, wszystkich uczestników konkursu i programu artystycznego, a także nauczycieli, którzy z zaangażowaniem przyczynili się do tego święta.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...