Więcej

  Konkurs recytatorski z jęz. angielskiego „Shakespeare recitation contest“

  Czytaj również...

  W konkursie rywalizowali młodzi miłośnicy słowa mówionego Fot. archiwum szkoły
  W konkursie rywalizowali młodzi miłośnicy słowa mówionego Fot. archiwum szkoły

  W dniu 1 grudnia 2016 r. w Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach odbył się strefowy konkurs recytatorski z języka angielskiego, poświęcony 400-leciu śmierci Wiliama Szekspira.

  Zebranych na sali gości powitał oraz życzył udanego występu dyrektor gimnazjum Zygmunt Jaświn. Pomysł na realizację konkursu należy do starszego nauczyciela języka angielskiego Grażyny Czereszniowej. Kolejny raz w organizowaniu konkursu znacznie przyczyniła się wicedyrektor Renata Krasowska. Stanisław Zajankowski, starszy nauczyciel od muzyki, pomógł w organizacji części artystycznej konkursu.
  Mogłoby się wydawać, że jeżeli istnieje jakikolwiek pisarz lub poeta, który nie wymaga popularyzacji wśród młodzieży, to byłby nim Wiliam Szekspir. Choć nazwisko Szekspira jest znane każdemu uczniowi, natomiast znajomość jego twórczości jest często powierzchowna, wyrywkowa i pochodzi „z drugiej ręki”, czyli z filmowych adaptacji. „Być albo nie być”, „W tym szaleństwie jest metoda”, „Reszta jest milczeniem” – cytaty na tyle zakorzenione w naszej kulturze, że nie zastanawiamy się nad ich znaczeniem i nad pierwotnym kontekstem, w jakim zostały wypowiedziane. Tymczasem dzieła Szekspira posiadają niezwykły stopień uniwersalności. To nie tylko skarbnica zapisów stanów psychicznych, ale także podstawowy materiał, według którego każdy uczeń mógłby realizować swoje możliwości. Niniejszy konkurs recytatorski był pięknym przesłaniem do tego zagadnienia.

  Celem konkursu było:
  – zaciekawienie młodzieży literaturą angielską w oryginale
  – kształtowanie kultury żywego słowa oraz udoskonalanie umiejętności recytatorskich i aktorskich dzieci
  – aktywizowanie miłośników poezji.
  W konkursie brali udział uczniowie klas 8-12 z dziesięciu szkół rejonu wileńskiego należących do Niemieskiego Centrum Metodycznego języka angielskiego. Konkurs składał się z dwóch części: pierwsza część była przeznaczona dla klas 8-10, a druga –dla klas11-12. Uczniowie recytowali sonety lub monologi z utworów Wiliama Szekspira w oryginale. Komisja w składzie trzech nauczycieli języka angielskiego (Iraida Własowa, Natalia Tiurnina, Maria Andrijewska) oceniała wystąpienia według wcześniej ustalonych kryteriów. Oceniano wymowę, opanowanie pamięciowe utworu, gesty, postawę, intonację, grę artystyczną. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, komisja wyróżniła następujących uczniów:
  wśród klas 8-10 pierwsze miejsce zdobył Julius Urbonaviczius, uczeń IG kl. gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (nauczycielka Elnara Churlu), drugie miejsce – Erika Karasiewicz, uczennica 9kl. Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie (nauczycielka Irina Tomaszewicz), a trzecie miejsce – Milena Jermakowicz, uczennica kl. 9 Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach (nauczycielka Iraida Własowa).
  Wśród klas 11-12 pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Sucharewska, uczennica IVG kl. Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Natalia Tiurnina), drugie miejsce – Konstanty Keda, uczeń IIIG kl. Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Natalia Tiurnina) i trzecie miejsce – Ewelina Galińska, uczennica IIIG kl. gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (nauczycielka Renata Krasowska).

  Zwycięzcy zostali nagrodzeni nie tylko dyplomami, ale i książkami w języku angielskim, które były ufundowane przez księgarnię „Litterula”.
  Oprócz głównej części recytatorskiej, podczas krótkiej przerwy i pracy komisji był przedstawiony program rozrywkowy. Grażyna Czereszniowaja przyszykowała uczniów klas 8, I G, IIG i IVG do występu artystycznego. Uczniowie przedstawili urywek z utworu „Romeo i Julia”. Występ publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Na koniec przez uczennice naszego gimnazjum Kingę Gulbicką (IVG kl.) i Dorotę Podworską(IVG kl.) były zaprezentowane piosenki w języku angielskim. Uczennica kl. 9 Karina Jolanta Kodytė z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu pięknie zarecytowała sonet W. Szekspira w języku litewskim.
  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w konkursach. Wielkie podziękowanie należy się dla dyrekcji gimnazjum, wszystkich uczestników konkursu i programu artystycznego, a także nauczycieli, którzy z zaangażowaniem przyczynili się do tego święta.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...