Więcej

  Doroczne spotkanie przy opłatku Wielkiej Rodziny Polaków

  Czytaj również...

  „Pan Jezus przynosi nam życie i bezpieczeństwo — najcenniejsze wartości dla każdego człowieka” Fot. L24, Wiktor Jusiel

  Od jednej z najpiękniejszych kolęd „Lulajże, Jezuniu”, aż do melodii, do której pisano później teksty patriotyczne związane z bieżącymi wydarzeniami, rozpoczęło się tradycyjne doroczne spotkanie Wielkiej Rodziny Polaków.

  Rodziny, która co roku, jak te ptaki, zlatują się do swego Domu — Domu Kultury Polskiej w Wilnie, by przełamać się opłatkiem, by złożyć sobie nawzajem życzenia, by nacieszyć się radością bycia razem.  Bo takie spotkanie opłatkowe jest chyba najwłaściwszym miejscem i okresem do konsolidacji, ponieważ opłatek to symbol wzajemnych więzi, pojednania, życzliwości.
  Cieniutki i kruchy, a jakąż posiada moc łączenia! Istnieje przekonanie, że ci, którzy dzielą się nim w tym dniu, przez cały rok będą gotowi podzielić się ze sobą chlebem.

  Taki wyjątkowy wieczór wigilijny, kiedy przeżywamy Tajemnicę Wcielenia, jest w każdym chrześcijańskim Domu, a staraniem Związku Polaków na Litwie od 2003 roku jest organizowany w Domu Kultury Polskiej w Wilnie corocznie dla całej Wielkiej Rodziny — Rodziny Polaków mieszkających i działających na terenie Litwy, jak też w Macierzy.

  Opłatek to symbol wzajemnych więzi, pojednania, życzliwości fot. wilnoteka/Waldemar Dowejko

  W tym roku spotkanie opłatkowe odbyło się kilka dni po Świętach Bożego Narodzenia, dlatego też prezes ZPL, poseł Michał Mackiewicz, odnotował, że jest to doskonała okazja połączenia tych wspaniałych chwil, przełamania się bożonarodzeniowym opłatkiem, złożenia sobie życzeń na nadchodzący rok, no… i zabawy na dyskotece młodzieżowej.

  Ale oczywiście najważniejszym akcentem tego wtorkowego popołudnia był opłatek i jakże wymowne słowa młodego księdza Daniela Norkuna, który m. in. powiedział:  „Pan Jezus przynosi nam życie i bezpieczeństwo — najcenniejsze wartości dla każdego człowieka”.
  Sięgnął również do jakże wymownych słów, w których zawarte jest podstawowe spojrzenie na życie chrześcijanina, które wypowiedział apostoł Paweł w Drugim Liście do Koryntian: „Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczyste”.

  Doroczne spotkanie opłatkowe rodaków zainaugurowała kolęda. Kolęda w wykonaniu wokalistki zespołu „Marta” — Marty Subočiutė, która między innymi w przededniu miała koncert kolęd w wileńskim kościele pw. św. Teresy na rzecz budowy hospicjum dziecięcego w Wilnie.

  Rokrocznie, witając rodaków na takim spotkaniu, prezes ZPL, poseł Michał Mackiewicz nie mógł ukryć radości, że tak dużo na sali jest przedstawicieli polskich organizacji działających na Litwie.
  Witał serdecznie wszystkich prezesów kół, komisji rewizyjnych, statutowych, każdego rodaka, który w tym dniu przybył tu do gościnnego Domu Polskiego.

  Przybyli z Kłajpedy poprzez Laudę, Druskienniki, Wilno, Troki, Święciany, Podbrodzie, Szyrwinty, Wisaginę, Turmonty, Szyłokarczmę — trwających na ojcowiźnie, czy też z woli losu rozsianych po całej Litwie.

  „To oni tam tworzą polskie oazy, które pomagają im zachować język, tradycję, kulturę, pamięć historyczną…
  Nie tylko zresztą zachować, ale też wzbogacać, ponieważ są to prężnie działające społeczności promieniujące na życie kulturalne, społeczne, jak też polityczne swych regionów swych małych ojczyzn” — odnotował mówca.

  Życzenia od Komisji Łączności z Polakami za Granicą przekazała poseł Bożena Kamińska fot. wilnoteka/Waldemar Dowejko

  Gospodarz wieczoru serdecznie powitał dostojnych gości, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bożenę Kamińską, europarlamentarzystę Waldemara Tomaszewskiego, przedstawiciela ambasady RP w Wilnie Irminę Szmalec, merów rejonów wileńskiego Marię Rekść, solecznickiego Zdzisława Palewicza, dyrektorów szkół, placówek kulturalnych, dostojnych kapłanów, wszystkich zebranych na sali.
  Bożena Kamińska, poseł na Sejm RP witając zebranych m. in., powiedziała, że jako osoba mieszkająca w Suwałkach zna doskonale problemy polskiej mniejszości na Litwie i dlatego ma wielkie oczekiwania, aby dialog parlamentarzystów obu krajów się rozpoczął, aby nadchodzący rok był rokiem spokoju, albowiem na spokój bardzo długo pracowali nasi dziadkowie, rodzice, trzeba więc zrobić wszystko, by go zachować.
  Przekazała też zebranym życzenia od Michała Dworczyka, posła na Sejm RP, przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

  Rok 2016 był wyjątkowy dla całego narodu polskiego fot. L24/ Wiktor Jusiel

  Słowa Waldemara Tomaszewskiego, przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, europosła przypomniały zebranym chwile niełatwe, wydarzenia, kiedy to Polacy Litwy musieli walczyć, by zachować swe pozycje.
  Mówca m. in. powiedział: „Tym radośniejszy jest fakt, że na Litwie istnieją 36 gimnazja, gdzie nauczanie przebiega w języku polskim. Ale jakiej do tego trzeba było dołożyć pracy, ile determinacji. I dlatego te osiągnięcia są tym ważniejsze.
  Osiągnięciem Polaków jest niewątpliwie też 8-osobowy klub poselski w parlamencie Litwy, który został utworzony po zwycięskich wyborach.
  Zbliżający się ku końcowi rok 2016 był wyjątkowy dla całego narodu polskiego, który obchodził 1050 rok Chrztu Polski oraz był Rokiem Intronizacji Chrystusa Króla. Przeżywaliśmy razem te ważne chwile wraz z naszymi rodakami mieszkającymi w Macierzy. A mówiąc o tym, chcę odnotować, że w roku 2009 Rada samorządu rejonu wileńskiego, opierając się na zasadach wiary przodków, chrześcijańskich wartości oraz tradycjach rejonu wileńskiego, a także uwzględniając obchodzony w 2009 r. Jubileusz 1000-lecia imienia Litwy, po wyrażeniu zgody przez hierarchów Kościoła, postanowiła ogłosić Akt Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim oraz zaprosiła Rady samorządów Litwy do poparcia tej inicjatywy. Poparł ją także rejon solecznicki” — zakończył Waldemar Tomaszewski.

  No i jaki by to był wieczór wigilijny, gdyby nie było kolędy!
  Była w wykonaniu wokalistki Marty oraz zespołu „Stella Spei” z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie. Jak podkreśliła jego kierowniczka Ilona Jurewicz, nie był to koncert, ale wspólne śpiewanie, wspólna radoścć cieszenia się z Narodzenia Pana.
  A potem, jak to w rodzinie, łamano się opłatkiem, składano życzenia.
  Składano życzenia podczas tego wyjątkowego spotkania. Spotkania, które niesie ze sobą światło. Jedyne takie w roku.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Małgorzata Mazurek: „Kongres Rodzin Polonijnych to inwestycja w siebie i rodzinę”

  Na najbliższym Kongresie w dniach 23-25 sierpnia, którego temat brzmi „Rodzina Polonijna miejscem spotkania i rozwoju” — Małgorzata Mazurek wraz z mężem jako prelegenci poruszą często pomijane zagadnienie reemigracji. Sami po wielu latach spędzonych w Niemczech i Luksemburgu zdecydowali...

  Przegląd BM TV z profesorami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomaszem Nowickim i Jackiem Gołąbiowskim

  Jacek Gołąbiowski: Uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, konferencji poświęconej właśnie organizacjom polskim z granicą. Już od 3 lat realizujemy projekt Ministerstwa Nauki, obecnie Szkolnictwa Wyższego polegający na badaniu aktywności organizacji polskich za granicą. To...

  Gitanas Nausėda zaprzysiężony na prezydenta Litwy. Kadencja potrwa do 2029 roku

  Podczas uroczystego posiedzenia parlamentu głowa państwa położyła rękę na konstytucji i przysięgła wierność Republice Litewskiej i Konstytucji, uczciwe wypełnianie obowiązków i sprawiedliwość wobec wszystkich. Nausėda wypowiedział również słowa „niech mi Bóg dopomoże”, choć ze względu na prawa osób niewierzących, składający...

  Okręg Wileński Armii Krajowej 1944–1948

  17 lipca 1944 r. sowieci rozpoczęli „likwidację białopolskiego zgrupowania”. Z zastawionego kotła wydostali się nieliczni. Wielu z zatrzymanych w efekcie trafiło do tzw. „obozów internowania” — czyli obozów jenieckich, część zaś zostało aresztowanych i skazanych na wieloletnie wyroki. Pewna grupa,...