Więcej

  Premiera filmu „Różni i przez to niepowtarzalni” w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

  Czytaj również...

  Film „Różni i przez to niepowtarzalni” wywarł na widzach wielkie wrażenia Fot. archiwum gimnazjum

  W ramach projektu „Gyvenu laisvai!” („Jestem wolny!”) 27 stycznia w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego odbyła się premiera filmu „Różni i przez to niepowtarzalni“. Głównym koordynatorem zespołu młodzieży, który przez ponad rok uczestniczył w projekcie, jest wicedyrektor Jadwiga Pumpaławiczienie i koordynatorem – pedagog metodyk specjalny, starszy nauczyciel biologii Anna Pawiłowicz-Janczys.

  Młodzież podczas premiery na początku przywitała licznie zgromadzonych widzów (rodziców, nauczycieli, przyjaciół, mieszkańców Niemieża) oraz dostojnych gości, a między innymi Vytautasa Bruverisa, jednego z inicjatorów projektu „Gyvenu laisvai!”, Tekle Kavtaradze, scenarzystkę, Taira Kuznecova, przewodniczącego Wspólnoty Tatarskiej w Niemieżu. Dyrektor Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego Zbigniew Maciejewski pogratulował młodzieży za realizację projektu i aktywny w nim udział.
  Piątkowego wieczoru przypomniano widzom cele projektu t. j. kształcenie postawy obywatelskiej wśród młodzieży poszczególnych grup narodowościowych, zachęcanie jej do bardziej szczegółowego poznania i rozwoju kultury, niepowtarzalnej tożsamości swojego regionu. Podzielono się migawkami z uczestnictwa w projekcie oraz zaproszono do wspólnego obejrzenia filmu „Różni i przez to niepowtarzalni”. Film przedstawił Niemież jako miejscowość, która jest zamieszkiwana przez przedstawicieli różnych narodowości, kultur, religii. Wszystkie te grupy na co dzień ze sobą współpracują, obcują. Natomiast uczniowie pokazali to tak, jak oni sami widzą i czują te relacje: bez konfliktów czy konfrontacji ze względu na różnorodność wyznań czy narodowość. Po premierze widzowie oraz młodzi aktorzy dyskutowali i dzielili się wrażeniami.

  Warto zaznaczyć, że młodzież z Niemieża podczas Gali Finałowej projektu, która odbyła się na początku listopada minionego roku, za film „Różni i przez to niepowtarzalni” otrzymała nominację w kategorii „Wkład w poszukiwanie swojej tożsamości”. Pogratulować młodzieży z Niemieża na Galę Finałową do Pałacu Wielkich Książąt Litewskich przybyli: wicemer rejonu wileńskiego Robert Komorowski, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Zofia Ryżowa, przewodniczący Wspólnoty Tatarskiej w Niemieżu Tair Kuzniecow, nauczyciele i przyjaciele.

  W ramach realizacji projektu w pięciu samorządach Litwy Wschodniej: w rejonie wileńskim, trockim, solecznickim, wisagińskim i święciańskim powstały warsztaty twórcze, podczas których były realizowane pomysły w celu naświetlenia lub łamania stereotypów o tożsamości, przynależności do narodu, postawie obywatelskiej. Młodzież podczas realizacji celów projektu miała również wiele spotkań z twórcami i specjalistami z różnych dziedzin (historia, nauki polityczne, dziennikarstwo). Dyskutowano na tematy tożsamości narodowej, tolerancji, wielonarodowości oraz wielokulturowości społeczeństwa. Młodzież miała okazję się spotkać, dyskutować i realizować swoje pomysły z V. Bruverisem, dziennikarzem, Przewodniczącym Towarzystwa Alumni Wydziału Historycznego UW, Prezesem Związku Dziennikarzy Litwy D. Radzevičiusem, dziennikarzem R. Valatką, V. Savukynasem, E. Eidgardasem, M. Garbačiauskaitė-Budrienė, R. Tapinienė, G. Dabušinskasem, historykami T. Janušauskasem, R. Petrauskasem, A. Bumblauskasem, N. Černiauskasem, M. Nefasem, profesorem UW, kierownikiem Instytutu Badań Rynku Pracy dr B. Grużewskim, politologiem A. Jakubauskasem, artystami z różnych dziedzin, twórcami: S. Parulskis, M. Ivaškevičius, J. Ohmanas, G. Liaudanskas-Svaras, A. Mamontovas, V. V. Landsbergis, A. Smilgevičiūtė, T. Kavtaradzė i inni.

  Projekt zainicjowali i zrealizowali: Instytucja Publiczna „Centrum Programów na rzecz obywatelskości, demokracji i prawa“, Litewskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki, Związek Dziennikarzy Litwy, Towarzystwo Alumni Wydziału Historycznego UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Nauk Politycznych UW.

  Anna Pawiłowicz-Janczys
  Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...