Więcej

  W rejonie wileńskim coraz więcej mieszkańców

  Czytaj również...

  Na Litwie od wielu lat specjaliści alarmują o zatrważającej tendencji spadku liczby mieszkańców w kraju. Jak wynika z danych Służby Rejestru Mieszkańców, problem wyludniania się nie dotyczy rejonu wileńskiego.

  W ciągu ostatniej dekady liczba mieszkańców rejonu wileńskiego rośnie. W 2016 roku 604 nowych mieszkańców zameldowało swe miejsce zamieszkania w rejonie stołecznym. Według najnowszych danych, ze stycznia 2017 roku, w rejonie wileńskim mieszkało ponad 102 tys. mieszkańców

  Dynamika populacji w rejonie wileńskim w latach 2010-2016

  Najwięcej mieszkańców, już trzeci rok z rzędu, mają gminy: Niemież (9343 mieszkańców), Awiżenie (9007), Pogiry (7581).
  Najmniej osób mieszka w gminie Bujwidze (1046 mieszkańców), Miedniki (1248) i Dukszty (1882)
  Jedyne miasto rejonu – Niemenczyn – liczy 5339 mieszkańców.
  Jeżeli chodzi o wsie, to najwięcej ludności zamieszkuje w Skojdziszkach (gmina Niemież) – 4331, Rudomino (gmina Rudomino) – 3 914 i Pogiry (gmina Pogiry) – 3 546.
  W ubiegłym roku największy wzrost ludności zanotowano w starostwach, położonych najbliżej stolicy. W Awiżeniach w 2016 roku zameldowało się 586 nowych mieszkańców, w Zujunach – 92, w Rudominie i Suderwie – po 88.
  Nieznacznie, ale stabilnie rośnie liczba mieszkańców w gminie Dukszty, Mejszagoła i Mariampol.
  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść jest pewna, że na rosnące zainteresowanie społeczeństwa rejonem wileńskim jako miejscem zamieszkania ma wpływ nie tylko atrakcyjne położenie. „Rejon wileński coraz częściej jest wybierany również ze względu na tworzone tutaj bezpieczne, wygodne warunki życia, zapewniające wysoki standard do zamieszkania i dobrobyt”, – powiedziała mer.
  Uwzględniając potrzeby młodych rodzin w rejonie wileńskim, na terytorium samorządu w ciągu ostatnich dziesięciu lat zbudowano sześć nowych przedszkoli: w Niemenczynie, Ławaryszkach, Mickunach, Rudominie, Awiżeniach i Suderwie. Już wkrótce dzięki przybudówce przedszkole w Rzeszy przyjmie jeszcze więcej dzieci.
  Samorząd przeznacza coraz więcej środków na modernizację placówek edukacyjnych oraz upiększanie środowiska kształcenia.
  Aby zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu, uprawiani sportu, działalności kulturalnej w rejonie otwierane są nowe obiekty sportowe, zakładane są centra kultury, jest szeroka sieć bibliotek, w rejonowej szkole sportowej i ogólnokształcących placówkach organizowane bezpłatne kształcenie pozalekcyjne, zajęcia w szkole sztuk pięknych kosztują symboliczną cenę.
  Każdego roku prowadzone są pracy doglądu, remontu i budowy dróg, budowane nowe chodniki, stawiane nowe znaki drogowe, rozszerzana sieć ścieżek rowerowych, urządzane oświetlenie dróg.
  Samorząd rejonu wileńskiego, położony przy największym mieście w kraju, ma dokładną strategię rozwoju, przewidział systemowe środki do jej rozwoju. W perspektywie samorządu – zachować dynamiczny rozwój rejonu, rozwijanie infrastruktury, wzrost gospodarki, społeczna spójność oraz szeroka oferta usług dla mieszkańców.
  Według danych Służby Rejestru Mieszkańców, na początku 2017 roku 1205 osób zameldowało się w rejonie wileńskim, nie podając konkretnego adresu.
  Samorząd przypomina, że zgodnie z ustawą meldunkową, osoba, mieszkająca na Litwie, powinna zameldować się albo być wciągniętą na listę osób nieposiadających miejsca zamieszkania (bezdomni, wychowankowie domów dziecka, więźniowie, pacjenci szpitali psychiatrycznych, którzy hospitalizowani nakazem sądu).
  Samorząd przypomina mieszkańcom o jak najszybszym zameldowaniu się, gdyż 1 stycznia 2017 roku weszły w życie poprawki do ustawy meldunkowej, zgodnie z którą osoby niezameldowane będą skreślone z listy mieszkańców rejonu i w ten sposób będą narażeni na pozostanie bez wsparcia socjalnego, oferowanego przez państwo. A rodziny wychowujące dzieci mogą mieć problemy z przyjęciem ich latorośli do przedszkoli i szkół.
  Zameldować się można w starostwach rejonu wileńskiego albo drogą elektroniczną na stronie internetowej www.epaslaugos.lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...