Więcej

    Co na Wielkanoc?

    Zgodnie z naszą wiarą, życie, męka i śmierć Chrystusa stanowią o pełni Jego człowieczeństwa. Wówczas, jak głosi wyznanie wiary, „wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał” – a Zmartwychwstanie stanowi również o pełni boskości Jezusa, ale ma również dla nas znaczenie, powiedzieć by można, praktyczne. Jest otwarciem dla wszystkich wiernych możliwości dostąpienia życia wiecznego i gwarantem powszechnego zmartwychwstania przed Sądem Ostatecznym.
    Gdy co roku wspominamy Mękę Pańską, gdy porządkujemy swoje otoczenie – czasem mimowolnie uwaga ucieka od rzeczy ważnych i wciąż skupia się na doczesnych. A jednak warto się wówczas na chwilę odwrócić od telewizora, od głupot wymyślanych przez niedojrzałych emocjonalnie polityków, od reklam piwa wyrastających na wiosnę liczniej niż przebiśniegi i przylaszczki. Są to zazwyczaj rzeczy trywialne – szczególnie w porównaniu z przeżyciami chrześcijan, mordowanych przez islamistów na Bliskim Wschodzie (ale przecież już i w Europie) czy zabijanych codziennie dzieci, ofiar katastrof oraz zamachów. Z nimi warto choć przez chwilę być w tych dniach myślą i modlitwą.
    A ciałem – z najbliższymi.