Podczas akcji „Darom 2017“ uporządkowano ponad sto punktów w rejonie wileńskim

W akcji porządkowania środowiska udział chętnie wzięła i starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė
Fot. Gimnazjum im. WKL Algirdasa w Mejszagole

22 kwietnia, mieszkańcy rejonu wileńskiego, połączywszy wspólne siły i nie bojąc się wietrznej pogody, postanowili uporządkować ponad 100 przestrzeni publicznych rejonu wileńskiego.

W tym roku w akcji „Darom 2017“ wzięło udział ponad 1 100 mieszkańców rejonu wileńskiego, których wysiłkiem zebrano około 13 ton odpadów bytowych (w tym również odpady zebrane podczas akcji „Kwiecień – miesiąc czystości“). Planuje się również wywieźć około 3 ton odpadów wielkogabarytowych i około 2 ton zużytych opon. W akcji „Darom 2017“ aktywnie uczestniczyły wspólnoty gmin, instytucji oświatowych, wspólnot y ogrodowe, przedsiębiorstwa itd. Do akcji czystości włączyły się również poszczególni mieszkańcy, którzy porządkowali lasy i zebrane odpady dostarczyli do punktów zbiórki odpadów, z których tego samego dnia odpady bytowe zostały wywiezione.
Porządkujący przestrzenie publiczne mieszkańcy zauważają, że zmniejsza się ilość odpadów bytowych, ale nadal często w niedozwolony sposób pozbawia się starych opon, pozostawiając je na poboczach lub w lasach i w oddalonych miejscach. Przypominamy, że stare i nieużywane opony można przekazać do miejsc zbiórki odpadów wielkogabarytowych (więcej informacji na www.vaatc.lt).

Spośród wszystkich gmin rejonu wileńskiego około 20 worków odpadów oraz niemało opon zebrali uczniowie Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego
Fot. Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego

Podczas 10-ej jubileuszowej powszechnej akcji porządkowania środowiska „Darom 2017“ zostały uporządkowane przestrzenie publiczne gmin rejonu wileńskiego: pobocza dróg, brzegi rzek, wspólne przestrzenie, lasy, parki, tereny rekreacyjne, tereny wokół szkół i instytucji kultury.
W piątek, 21 kwietnia, mejszagolanka, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė wraz ze społecznością Gimnazjum Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole sprzątała środowisko wokół kopca w Mejszagole. W sobotę podczas akcji „Darom 2017“ posłanka na Sejm wraz ze wspólnotą Centrum Rzemiosł Tradycyjnych porządkowali środowisko wokół Dworu Houwaltów w Mejszagole.
Dziękujmy i cieszymy się obywatelskością mieszkańców rejonu i zdolnościami, by zatroszczyć się, upiększyć i uwolnić swoje otoczenie od śmieci.
Zapraszamy do naśladowania przykładu uczestników akcji porządkowania środowiska, aby utrzymać czyste środowisko nie tylko podczas akcji „Darom 2017“, ale przez cały rok.