Zmiany i ważne zagadnienia na Radzie Rejonu Wileńskiego

Honorową nagrodą Samorządu Rejonu Wileńskiego na posiedzeniu Rady cieszyła się mer Maria Rekść Fot. vrsa.lt

27 kwietnia, na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozważono i przyjęto ważne i aktualne dla społeczności rejonu decyzje w istotnych zagadnieniach finansowych, edukacyjnych, społecznych, kwestiach inwestycji, planowania terytorialnego i in. Na posiedzeniu Rady też został zaprzysiężony nowy członek Rady.

Uczestniczący w posiedzeniu Rady członek Centralnej Komisji Wyborczej Waldemar Urban zapoznał radnych z postanowieniem Centralnej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2017 r. o przerwaniu pełnomocnictw przed upływem terminu i przyznaniu mandatów nowym członkom rady. Centralna Komisja Wyborcza Republiki Litewskiej, która według zaświadczeń Rejestru Ewidencji Mieszkańców ustaliła, że radni wybyli do miejsc stałego zamieszkania poza terytorium samorządów, w których zostali wybrani oraz zgodnie z 6 p. art. 1. par. 88 oraz 1 częścią art. 89 Ustawy Republiki Litewskiej o Wyborach do Rad Samorządów postanowiła przerwać uprawnienia członka rady samorządu Stanislovasa Giedraitisa przed terminem. Wakat członka Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zajął Robert Duchniewicz – pierwszy kandydat z listy Socjaldemokratycznej Partii Litwy, który pozostał bez mandatu. Życzymy nowemu radnemu zgodnej współpracy w radzie samorządu oraz zaangażowania i determinacji, aby pracować dla dobra wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego.
Na początku posiedzenia Rady mer Samorządu Rejonu Wileńskiego pocieszyła się piękną oceną Samorządu Rejon Wileńskiego. 26 kwietnia na zjeździe Stowarzyszenia Samorządów Litwy Samorząd Rejon Wileńskiego, wraz z trzema innymi samorządami ze wszystkich 60 samorządów otrzymał podziękowanie Stowarzyszenia Kontrolerów Samorządów za profesjonalne nadzorowanie pracy Służby Kontroli i Audytu, konstruktywną i owocną współpracę podczas audytu funduszy państwowych i publicznych w samorządach.
Jak co roku, na posiedzeniu Rady zostały przedstawione sprawozdania kierowników instytucji świadczących usługi edukacyjne i społeczne z działalności w 2016 r.
Na posiedzenia Rady zatwierdzono również uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum w Bujwidzach. Od teraz Gimnazjum w Bujwidzach będzie nosiło imię Tadeusz Konwickiego – wybitnego pisarza i reżysera polskiego.
Z okazji Dnia Pracowników Medycznych mer Samorządu Rejonu Wileńskiego w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców rejonu złożyła gratulacje i podziękowała pracownikom medycznym za odpowiedzialną pracę, uwagę i profesjonalizm w ochronie naszego zdrowia.
Zapraszamy do śledzenia nowin i aktualiów Samorządu Rejonu Wileńskiego na stronie internetowej www.vrsa.lt i szerzej zapoznać się z przyjętymi uchwałami podczas posiedzenia Rady.