Więcej

  Zmiany i ważne zagadnienia na Radzie Rejonu Wileńskiego

  Czytaj również...

  Honorową nagrodą Samorządu Rejonu Wileńskiego na posiedzeniu Rady cieszyła się mer Maria Rekść Fot. vrsa.lt

  27 kwietnia, na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozważono i przyjęto ważne i aktualne dla społeczności rejonu decyzje w istotnych zagadnieniach finansowych, edukacyjnych, społecznych, kwestiach inwestycji, planowania terytorialnego i in. Na posiedzeniu Rady też został zaprzysiężony nowy członek Rady.

  Uczestniczący w posiedzeniu Rady członek Centralnej Komisji Wyborczej Waldemar Urban zapoznał radnych z postanowieniem Centralnej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2017 r. o przerwaniu pełnomocnictw przed upływem terminu i przyznaniu mandatów nowym członkom rady. Centralna Komisja Wyborcza Republiki Litewskiej, która według zaświadczeń Rejestru Ewidencji Mieszkańców ustaliła, że radni wybyli do miejsc stałego zamieszkania poza terytorium samorządów, w których zostali wybrani oraz zgodnie z 6 p. art. 1. par. 88 oraz 1 częścią art. 89 Ustawy Republiki Litewskiej o Wyborach do Rad Samorządów postanowiła przerwać uprawnienia członka rady samorządu Stanislovasa Giedraitisa przed terminem. Wakat członka Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zajął Robert Duchniewicz – pierwszy kandydat z listy Socjaldemokratycznej Partii Litwy, który pozostał bez mandatu. Życzymy nowemu radnemu zgodnej współpracy w radzie samorządu oraz zaangażowania i determinacji, aby pracować dla dobra wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego.
  Na początku posiedzenia Rady mer Samorządu Rejonu Wileńskiego pocieszyła się piękną oceną Samorządu Rejon Wileńskiego. 26 kwietnia na zjeździe Stowarzyszenia Samorządów Litwy Samorząd Rejon Wileńskiego, wraz z trzema innymi samorządami ze wszystkich 60 samorządów otrzymał podziękowanie Stowarzyszenia Kontrolerów Samorządów za profesjonalne nadzorowanie pracy Służby Kontroli i Audytu, konstruktywną i owocną współpracę podczas audytu funduszy państwowych i publicznych w samorządach.
  Jak co roku, na posiedzeniu Rady zostały przedstawione sprawozdania kierowników instytucji świadczących usługi edukacyjne i społeczne z działalności w 2016 r.
  Na posiedzenia Rady zatwierdzono również uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum w Bujwidzach. Od teraz Gimnazjum w Bujwidzach będzie nosiło imię Tadeusz Konwickiego – wybitnego pisarza i reżysera polskiego.
  Z okazji Dnia Pracowników Medycznych mer Samorządu Rejonu Wileńskiego w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców rejonu złożyła gratulacje i podziękowała pracownikom medycznym za odpowiedzialną pracę, uwagę i profesjonalizm w ochronie naszego zdrowia.
  Zapraszamy do śledzenia nowin i aktualiów Samorządu Rejonu Wileńskiego na stronie internetowej www.vrsa.lt i szerzej zapoznać się z przyjętymi uchwałami podczas posiedzenia Rady.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...