Samorząd rejonu wileńskiego stawiany za przykład

Dzisiaj w dworze Houwaltów wre życie Fot.vrsa.lt

Litewskie Ministerstwo Rolnictwa stawia samorząd rejonu wileńskiego za wzór innym samorządom w kraju. Przytacza przykład pozyskania przez rejon stołeczny środków unijnych i skierowania ich na rewitalizację dworu w Mejszagole.

Kierownik mieszczącego się w mejszagolskim dworze Centrum Rzemiosła Tradycyjnego Jolanta Łapińska mówi, że samorząd rejonu wileńskiego, który pozyskał na odnowienie obiektu ponad 1 mln euro, odmienił oblicze dworu, który obecnie jest nie do poznania: „Dwór Houwaltów został odnowiony od podstaw, w dworze działa Centrum Rzemiosła Tradycyjnego. Dzisiaj życie tu wre: w dworze działa Wspólnota Mieszkańców Mejszagoły, Dom Kultury, biblioteka, oddział urzędu pracy. Po wyburzeniu kilku ścian w budynku powstała sala, w której lokalni mieszkańcy mogą korzystać z różnych atrakcji i spędzać długie wieczory jesienne i zimowe”.

Działalności i atrakcji w 500-metrowym dworze nie brakuje. W dworku organizowane są wystawy, koncerty i inne przedsięwzięcia. Misją Centrum Rzemiosła Tradycyjnego jest pielęgnowanie dziedzictwa narodowego rejonu wileńskiego. Pod okiem certyfikowanych rzemieślników można tutaj się uczyć rzeźbiarstwa, garncarstwa, wicia palm, a nawet produkcji mydła.

Samorząd rejonu wileńskiego tchnął nowe życie w dwór Houwaltów kierując na jego odnowienie pieniądze własne, państwa i pozyskane z funduszy unijnych. Obecnie Dwór Houwaltów w Mejszagole jest głównym ośrodkiem kultury w miasteczku, do którego chętnie przychodzą mieszkańcy z Mejszagoły i okolic, a także turyści.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 mln 143 tys. euro (347 tys. euro pochodzi ze środków Unii Europejskiej, 72 tys. euro – z budżetu państwa, a wkład samorządu rejonu wileńskiego to 723 tys. euro). Gmach został poddany całkowitej renowacji. Prace odnowieniowe zakończono na wiosnę 2016 roku.

W 1805 roku mejszagolski majątek został sprzedany Onufremu Houwaltowi Wkrótce po nabyciu tych dóbr Onufry Houwalt rozpoczął wznoszenie pałacowej siedziby. Zaprojektował ją i kierował budową wileński architekt, uniwersytecki profesor, Michał Szulc. Ostateczny kształt otrzymał pałac dopiero pod koniec XIX wieku. Wraz z początkiem II wojny światowej skończyły się pomyślne dzieje ziemiańskiej siedziby w Mejszagole. W październiku 1939 roku sowieccy żołnierze ukradli wszystkie cenne zbiory oraz całe wyposażenie pałacu i wywieźli je do Rosji. W okresie sowieckim mejszagolski majątek Houwaltów stał się sowchozem, a ich pałac siedzibą sowchozowej dyrekcji.

Kiedy zaś Litwa odzyskała niepodległość, urządzono w pałacu, po uprzedniej przebudowie jego wnętrz, litewską szkołę imienia Wielkiego Księcia Olgierda. Istniała ona tam w latach 1992-2008.
Przytaczając przykład sposobu działania samorządu rejonu wileńskiego i ukazując możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz na rozwój i upiększanie terenów samorządowych, resort rolnictwa informuje, że od 2 maja samorządy na Litwie mogą ubiegać się o wsparcie w celu zachowania dziedzictwa kultury wiejskiej i przyrodnicze w ramach programu Litewski Program Rozwoju Wsi.
Na jeden projekt można pozyskać do 200 tys. euro, a liczba wniosków, które mogą składać samorządy, jest nieograniczona.
Więcej informacji na stronach www.zum.lrv.lt, www.nma.lt.

L24.lt