Więcej

    Premier chce słuchać rad Polaków

    Od poniedziałku dwóch spośród doradców Sauliusa Skvernelisa to Polacy. Doradcą premiera ds. rynku pracy, zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego, kwestiach polityki prorodzinnej oraz demografii został prof. Bogusław Grużewski, natomiast w kwestiach mniejszości narodowych jako ekspert konsultować będzie radny Samorządu m. Wilna, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski.
    Niby normalna sytuacja, a jednak warta zauważenia.
    Oczywiście cieszyć może nominacja Artura Ludkowskiego, która świadczy o tym, że premier chce wiedzieć, jakie jest stanowisko mniejszości narodowych, jakie są ich problemy i oczekiwania.
    Na pewno nie mniej ważna dla polskiej społeczności jest też nominacja prof. Grużewskiego, który ma być ekspertem w sprawach, które w tej chwili są dla Litwy najbardziej odczuwalnymi problemami. Często zdarza się, że Polacy w życiu na Litwie są utożsamiani z kilkoma hasłami, najczęściej podnoszonymi przez mniejszości. Czasem są spychani, a czasem sami schodzą na margines, ograniczając się do walki o swoje sprawy. Ta nominacja pokazuje, że głos Polaków jest ważny także w sprawach, które dotyczą całej Litwy, że nie jesteśmy tylko specjalistami od własnego ogródka, że możemy wnieść w życie państwa znacznie więcej.