Posiedzenie Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy

W poniedziałek 29 maja odbyło się kolejne zebranie Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy. Podczas spotkania omówiono kilka kwestii ważnych dla społeczności polskiej na Litwie.

Zebrani omówili odmowną odpowiedź stołecznego samorządu na propozycję frakcji o zawieszeniu przy ulicy Aušros vartų dekoracyjnej tabliczki w języku polskim z napisem ul. Ostrobramska. Postanowiono, mimo negatywnego nastawienia obecnych stołecznych władz, kontynuować działania w tej kwestii. Uznano za niezbędne zwrócić się do samorządu z propozycją umieszczenia na tablicach informacyjnych dla turystów w Wilnie informacji również w języku polskim.
W zebraniu wzięła udział Monika Navickienė, posłanka z ramienia partii Związek Ojczyzny Litewscy Chrześcijańscy Demokraci, wybrana do parlamentu w okręgu Nowa Wilejka. Posłanka będąca członkinią parlamentarnej grupy 3 Maja przedstawiła zebranym sytuację powstałą wokół przyjmowania przez sejm ustawy o pisowni nazwisk. Obecnie w sejmie ściera się kilka koncepcji pisowni nazwisk nielitewskich.
Polska Frakcja Związku Wolności Litwy postanowiła również zwrócić się do rządu Litwy z propozycją drukowania w mediach polskich na Litwie ogłoszeń oraz informacji litewskich instytucji państwowych. Przyczyniłoby się to do z jednej strony do lepszego zapoznania się mniejszości narodowej z działalnością państwa, z kolei z innej strony, poprawiłoby sytuację finansową polskich mediów na Litwie.

Inf. wł.