Więcej

  Premier Saulius Skvernelis z wizytą w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Zapoznanie się z ogólną sytuacją w rejonie wileńskim było głównym celem Premiera Fot.vrsa.lt

  2 czerwca br. premier Saulius Skvernelis odwiedził rejon wileński, gdzie podczas spotkania z kierownictwem Samorządu omówił perspektywy tego regionu i pilne kwestie społeczne, odwiedził przedszkolaków, interesował się sprawami społecznymi i środowiskiem przedsiębiorczości w rejonie.

  Najpierw szef rządu gościł w Awiżenskim Oddziale Nauczania Przedszkolnego Gimnazjum w Rzeszy, gdzie po występie artystycznym najmniejszych wychowanków dyskutowano o aktualnych zagadnieniach edukacji. Akcentowano podporządkowanie placówek oświatowych, znajdujących się na terenie rejonu wileńskiego. Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść zauważyła, że kwestia administrowania oświaty tylko pod względem terytorialnym lub tylko pod względem założyciela nie jest rozwiązana do końca, co często powoduje problemy, toteż należałoby poszukiwać możliwości reformy systemu podwójnego podporządkowania, przekazując podwładne Ministerstwu Oświaty i Nauki placówki oświatowe Samorządowi i przewidując dodatkowe finansowanie. Mer zauważyła, że ​​ we współpracy międzyinstytucjonalnej często zdarzają się luki. Uczestnicząca w spotkaniu posłanka na Sejm, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė wskazała, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest wzorowy w kreowaniu i pielęgnowaniu polityki oświatowej, bowiem w okresie niepodległości Litwy potrafił wybudować 6 nowych szkół czy ich oddziałów, 7 przedszkoli i ich dobudówek. W związku z tym, że potrzeba instytucji przedszkolnych w niektórych miejscowościach jest naprawdę duża, istnieje potrzeba przejrzeć funkcje założycieli i skierować finansowanie państwa w tym kierunku.

  Edukacja jest jedną z priorytetowych dziedzin działalności Samorządu. W celu zaspokojenia potrzeb społeczności mieszkańców kształcenia się w języku ojczystym lub państwowym są założone litewskie instytucje edukacyjne i placówki mniejszości narodowych, niektóre z nich są dwujęzyczne lub trójjęzyczne. Samorząd z powodzeniem prowadzi renowację, modernizację i budowę nowych placówek. Ze wszystkich 18 placówek przedszkolnych już odnowiono 78 proc. instytucji, a z 45 szkół ogólnokształcących – 72 proc. Pozostałe placówki oświatowe są nowe i nie wymagają remontu lub ich remont jest planowany w najbliższych latach.
  Przedszkola w rejonie wileńskim są bardzo atrakcyjne nie tylko ze względu na nowe lub ostatnio odnowione środowisko edukacyjne, lecz ze względu na o połowę mniejsze niż w mieście płatności. Należy zauważyć, że sieć instytucji przedszkolnych jest wystarczająco szeroka, a kolejki dzieci są tylko w niektórych przedszkolach podmiejskich.

  Premier odwiedził zlokalizowaną w pobliżu Wilna ZSA „ALTAS komercinis transportas” – międzynarodową firmę producenta małych autobusów i dostawcy karetek pogotowia. Tu zapoznał się z działalnością firmy, linią produkcyjną, systemem motywacyjnym pracowników. Po wycieczce zapoznawczej po nowoczesnych zakładach produkcyjnych premier wyraził zadowolenie, że w rejonie wileńskim tworzą się takie aktywne koncerny międzynarodowe, zapewniające harmonijny rozwój i umacnianie całego kraju.
  Podczas wizyty w Centrum Dobrobytu Dziecka i Rodziny w Gejsiszkach mer Samorządu Maria Rekść wyraziła szczerą wdzięczność dla nowego rządu za usłyszane wołanie o pomoc w perypetiach reformy opieki instytucjonalnej w rejonie wileńskim. Po przejrzeniu norm opieki społecznej, bazy prawnej, wzięto pod uwagę dobro, prawa, interesy i oczekiwania dzieci, by swoją działalność, rozpoczętą w 2016 roku, mogło prowadzić Centrum Dobrobytu Dziecka i Rodziny, a dla pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci były stworzone jakościowe warunki życia i przyjazne środowisko, zbliżone do rodzinnego.

  Spotkanie kontynuował zastępca dyrektora Administracji Albert Narwojsz, który podczas prezentacji o rejonie wileńskim nie tylko scharakteryzował osiągnięcia, mocne strony tego najszybciej rosnącego zakątka Litwy, ale również odsłonił problemy, dla których rozwiązywania są potrzebne racjonalne uchwały państwowe. Dokonano przeglądu środowiska ekonomicznego, inwestycyjnego, biznesu, środowiska społecznego, rozwoju infrastruktury, zapoznano się z perspektywami rejonu oraz planowanymi pracami. Przedstawiciele rządu wyrazili zadowolenie, że zrealizowane pomysły i wykonane prace stwarzają przychylne warunki do zwiększenia dobrobytu ludzi i wyrazili nadzieję, aby pomóc rozwiązać im więcej problemów. Doradca premiera Elvinas Jankevičius chwalił doskonale w rejonie porządkowaną dziedzinę społeczną.

  Innym odwiedzonym przez Premiera miejscem była rodzina św. Marcina, opiekująca się 10 dziećmi pozostałymi bez opieki rodziców. Rozlokowała się ona na chutorze Jurkiszki, Głowy rodziny – Alius i Regina Ilgūnai – dziękowali Samorządowi Rejon Wileńskiego za stałą opiekę, pomoc w nabyciu bardzo potrzebnego autobusu i dodatkowe fundusze na utrzymanie pełnoletnich. Również słowa podzięki za pomocną dłoń i stałą troskę o liczną i piękną rodzinę św. Marcina były skierowane do posłanka na Sejm Rity Tamašunienė.

   

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...