Światowy Dzień Uchodźcy ze starymi-nowymi problemami

Na świecie jest ponad 65 milionów ludzi, którzy głównie z powodu konfliktów zbrojnych tułają się z dala od swoich domów Fot. EPA-ELTA

20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Na świecie jest ponad 65 milionów ludzi, którzy głównie z powodu konfliktów zbrojnych tułają się z dala od swoich domów.

Pochodzą z Bliskiego Wschodu, z Afryki, ale i przemieszczają się wewnątrz Ukrainy.
Liczba uchodźców wzrasta głównie z powodu trwającej od 2011 roku wojny w Syrii. Prawie 5 milionów Syryjczyków uciekających przed konfliktem znalazło się, bądź wciąż szuka schronienia już nie tylko w przygniecionych kryzysem państwach ościennych. Duża część z nich ruszyła w podróż do Europy.
– W ramach systemu relokacji Litwa przyjęła dotychczas 344 imigrantów, z których 249 opuściło nasz kraj. Jak oni adaptują się, wszystko zależy od ich motywacji. Większość uchodźców ma krewnych w innych państwach Unii Europejskiej, gdzie warunki do życia są lepsze. Dlatego też opuszczają Litwę i jadą do innych państw, żeby dołączyć do rodzin. Nie mamy konkretnych danych, ale przypuszczamy, że najczęściej wyjeżdżają do Niemiec. 15 grudnia 2015 roku na Litwę przybyła pierwsza rodzina Irakijczyków, która miała zapewnione doskonałe warunki do życia – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Evelina Gudzinskaitė, szefowa departamentu migracji.
Europoseł Petras Auštrevičius na czas nieokreślony udostępnił pół swego domu w Czarnym Borze dla rodziny uchodźców. Irakijczycy to 36-letni Yasser Alany i 23-letnia Hamsa Alduri z dwojgiem dzieci, 6-letnią córką Menną i rocznym synem Karamem. Rodzina Irakijczyków straciła prawo do tymczasowego pobytu w kraju, ponieważ nie wróciła na Litwę w czas.

– Ci, którzy pozostają na Litwie, znajdują sobie pracę, niektórzy nawet wstępują na uniwersytety. Układają sobie życie. Oczywiście lżej mają ci, którzy rozmawiają po angielsku. Uchodźca, który zna angielski i arabski na Litwie jest atrakcyjnym pracownikiem, ponieważ mamy wiele firm, które prowadzą handel z krajami arabskimi. Ogółem, władze Litwy zadeklarowały przyjęcie do swojego kraju ponad 1 100 uchodźców i mają zamiar dotrzymać swojej obietnicy. Co miesiąc deklarujemy, że jesteśmy gotowi przyjąć kolejnych 80 uchodźców. Oczywiście, tę liczbę ciągle korygujemy, wszystko zależy od danej sytuacji w kraju ─ zaznaczyła Evelina Gudzinskaitė.

15 grudnia 2015 roku na Litwę przybyła pierwsza rodzina Irakijczyków, która miała zapewnione doskonałe warunki do życia Fot. Honorata Adamowicz

Jako jedyne państwa członkowskie Unii Europejskiej, Polska i Węgry, nadal odmawiają przyjmowania uchodźców w ramach ich relokacji – podała Komisja Europejska (KE).
Obydwa kraje niezmiennie sprzeciwiają się przyjmowaniu do siebie uchodźców przebywających w Grecji i we Włoszech. Decyzja o tzw. relokacji uchodźców zapadła we wrześniu 2015. Jej celem było przede wszystkim odciążenie krajów Europy Południowej – Grecji i Włoch, do których napłynęło najwięcej uchodźców i imigrantów.
We wrześniu 2015 roku państwa członkowskie UE zgodziły się na przeniesienie 160 tys. uchodźców z Włoch oraz Grecji. Termin na zakończenie działań wyznaczono na wrzesień 2017 roku. Dotychczas około 20 tys., czyli nieco ponad 12 proc. ustalonej liczby osób, zostało faktycznie przeniesionych.
Także Niemcy kuleją w przyjmowaniu uchodźców w ramach programu relokacji. Z przewidzianych dla nich 27 tys. 536 zostało przyjętych dopiero 3 tys. 511 – około 13 procent przewidzianego kontyngentu.
Z satysfakcją KE przyjęła natomiast deklarację Austrii, która także zamierza uczestniczyć teraz w programie relokacji uchodźców. Początkowo, ze względu na wysoką liczbę przebywających już w kraju uchodźców, Austria wynegocjowała w Brukseli dla siebie specjalne warunki, które obowiązywały do połowy marca br.
Kanclerz Austrii, Christian Kern, próbował jeszcze przedłużyć wyłączenie swojego kraju z programu relokacji uchodźców, Komisja Europejska się jednak nie zgodziła. Austriacki szef resortu spraw wewnętrznych, Wolfgang Sobotka, zapowiedział w związku z tym na początku kwietnia, że Austria rozpoczyna przyjmowanie przewidzianych dla niej 1950 uchodźców.
Lepiej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przejmowanie przez państwa unijne syryjskich uchodźców z Turcji, Jordanii i Libanu. Z uzgodnionych 22,5 tys. osób na terenie Unii Europejskiej znalazło już schronienie 15 tys. 492 z nich. Przyjmowania także tych uchodźców odmawiają Polska i Węgry.

ŚWIATOWY DZIEŃ UCHODŹCY

Światowy Dzień Uchodźcy – coroczne święto obchodzone na świecie 20 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku (rezolucja 55/76). Upamiętnia odwagę i siłę uchodźców na całym świecie.
Obie daty: ustanowienia i obchodów święta, nie są przypadkowe. W 2001 roku na świecie przypadała 50. rocznica uchwalenia Konwencji na temat Statusu Uchodźców (1951). Jednocześnie Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA) poparła inicjatywę, by Dzień Uchodźcy przypadał w tym samym dniu, co Dzień Uchodźców Afrykańskich, tj. 20 czerwca. Od 2001 roku dzień ten obchodzony jest jako Światowy Dzień Uchodźcy.