W Mickunach odnowiono ulicę Jaunimo

Mieszkańcy cieszą się z nowo wyasfaltowanej i oświetlonej ulicy oraz uporządkowanego środowiska Fot.vrsa.lt

W Mickunach niedawno zrekonstruowano jedną z najważniejszych ulic miasteczka – ulicę Jaunimo, przy której znajduje się nie tylko dzielnica domów mieszkalnych, ale także dwa żłobki-przedszkola. Społeczność cieszy się z nowo wyasfaltowanej i oświetlonej ulicy oraz uporządkowanego środowiska.

W czerwcu, wykorzystując fundusze Ministerstwa Transportu z Programu Utrzymania i Rozwój Dróg (PURD), została odnowiona nawierzchnia ulicy Jaunimo i chodnika. Ogółem położono 665 metrów nawierzchni asfaltowej, uporządkowano krawężniki, założono progi zmniejszające prędkość oraz zainstalowano oznakowanie. Wartość projektu stanowi 92 tys. euro.
Pod koniec ubiegłego roku, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców w ciemnej porze doby, w pobliżu przedszkoli na odcinku ulicy Jaunimo zainstalowano oświetlenie. Samorząd Rejonu Wileńskiego na ten projekt wyasygnował 45 tys. euro.
Według starosty podwileńskiej gminy Mickuny Renaty Mickiewicz, osiedle stale jest odnawiane, pięknieje okolica, porządkuje się drogi, ulice i chodniki. Tylko w roku 2016 nie do poznania zmieniła się główna ulica przecinająca Mickuny – ulica Vilniaus, na której wykonano prace porządkowania chodnika, a przedtem zainstalowano system oświetlenia. Chodnik odnowiono również na ulicy Mokyklos, gdzie prace o wartości 32 tys. euro sfinansował Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Samorząd Rejonu Wileńskiego ma na celu stworzenie w całym rejonie bezpiecznych i wygodnych warunków życia. Każdego roku prowadzi się prace utrzymania i rozwoju dróg – stale się dogląda i naprawia lokalne drogi i ulice, układa się nowe chodniki, umieszcza się znaki drogowe, instaluje się oświetlenie, a także rozbudowuje się sieć ścieżek rowerowych.
W rejonie wileńskim zwiększa się ilość inicjatywnych mieszkańców, którzy biorą się do porządkowania swego środowiska i uczestniczą sami – zwracają się do Samorządu Rejonu Wileńskiego o częściowe dofinansowanie. Według programu 50 i 50 Samorząd Rejonu Wileńskiego płaci ze swoich środków budżetowych 50% wartości wszystkich prac asfaltowania i remontu nawierzchni żwirowej. Tryb organizacji i wykonywania prac jest reglamentowany przez zatwierdzony Radą Samorządu Rejonu Wileńskiego Tryb Opisu Komunikacji Budowy, Rekonstrukcji i Remontu przy Udziale Osób Fizycznych i Prawnych.