Więcej

  Wielofunkcyjne ośrodki kultury – popularyzatorzy kultury i tradycji Wileńszczyzny

  Czytaj również...

  Wielce lubiany i gromkimi brawami zawsze spotykany zespół „Perła” z Niemenczyna Fot.vrsa.lt

  W maju br. z powodzeniem akredytowano Wielofunkcyjne ośrodki kultury w Niemenczynie i Rudominie, którym, zgodnie z ustalonymi kryteriami działalności, bazy materialnej i in. komisja akredytacyjna zaproponowała, by zatwierdzić wyższą kategorię. 30 czerwca br. na posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaaprobowała uchwałę, by obu wielofunkcyjnym ośrodkom kultury przyznać I kategorię.

  O tym, że wskaźniki tych instytucji „przerosły” posiadane wymagania III kategorii, przesądziła aktywna, rozwinięta, twórcza i innowacyjna działalność, świadczone usługi i ich jakość. W ciągu ostatniego roku, ulepszyła się baza materialna ośrodków kultury i ich oddziałów, przeprowadzono rekonstrukcję budynków, zbudowano nowe gmachy, zaspokajające potrzeby społeczności, nabyto wiele nowego sprzętu, instrumentów, ubrań scenicznych, bardziej aktywne stały się udział w projektach inwestycyjnych i więzi partnerskie. Wyższa kategoria zmotywuje do jeszcze lepszej pracy, doskonalenia, rozwoju i ulepszania zakresu usług kulturalnych w rejonie wileńskim.
  Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie (WOKN) i Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie (WOKR) są instytucjami budżetowymi Samorządu Rejonu Wileńskiego, spełniającymi potrzeby różnych grup społecznych w dziedzinie sztuki, poznawania sztuki zawodowej, popularyzacji zdolności twórczych, wypoczynku i zapewnienia wszechstronnego upowszechniania kultury artystycznej Wileńszczyzny w kraju i za granicą. Są to ośrodki kultury dostępne dla wszystkich mieszkańców rejonu, które w r. 2013 stały się samodzielne, otrzymały status prawny samorządowych instytucji budżetowych i rozpoczęły działalność.

  Podstawowym zadaniem wielofunkcyjnych centrów kultury jest organizowanie amatorskich zespołów artystycznych, kółek sportowych i artystycznych, wspieranie i upowszechnianie tradycji i współpracy w projektach kulturalnych, jak również organizacja działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
  WOKN i WOKR są centralnymi jednostkami z należącymi do nich oddziałami (jednostkami strukturalnymi), rozlokowanymi na terenie całego rejonu: WOKN ma 13 oddziałów, WOKR – 14. Zgodnie z danymi Departamentu Statystyki Litwy w r. 2016 najwięcej centrów kultury w okręgu wileńskim zarejestrowano w rejonie wileńskim – aż 29 jednostek.
  WOKN i WOKR mają mnóstwo artystycznych zespołów artystycznych. W r. 2016 w instytucjach kultury rejonu wileńskiego działało aż 76 amatorskich zespołów artystycznych. W ubiegłym roku wspaniałymi wynikami pracy pocieszył zespół tańca ludowego „Perła” działający przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie, który godnie reprezentował rejon wileński w projekcie telewizyjnym „Kadagys” i został zdobywcą pierwszego miejsca, natomiast w finale konkursu piosenki ludowej „ Duokim garo” reprezentujący mniejszości narodowe polski Zespół Pieśni i Tańca „Zgoda”, zdobył drugie miejsce. Amatorskie zespoły artystyczne, działające w ośrodkach kultury zachęcają mieszkańców do uczestnictwa w działalności artystycznej i kulturalnej, rozsławiają rejon wileński w kraju i na świecie oraz propagują wielokulturowe dziedzictwo i tradycje Wileńszczyzny. Większość zespołów ma nawiązane bliskie stosunki współpracy z zespołami artystycznymi różnych regionów z zagranicy (Polski, Białorusi, Czech, Niemiec, Stanów Zjednoczonych itd.).

  W ośrodkach kultury zarówno dzieci jak i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z gliną, warsztatach gry na gitarze i pracowniach plastycznych. W ośrodkach również są udzielane płatne usługi, takie jak: wynajem pomieszczeń, usługi imprez, zajęcia edukacyjne, usługi boisk sportowych, siłowni itp. Ceny świadczonych usług płatnych można znaleźć tutaj:
  http://www.ndkc.lt/wp-content/uploads/2016/01/NDKC-teikiam%C5%B3-atlygintin%C5%B3-paslaug%C5%B3-kainos.pdf i http://rudaminoskultura.lt/paslaugu-kainorastis/
  Instytucje centralne i ich oddziały przygotowują średnio po dwie imprezy miesięcznie, w ten sposób zachęcając społeczność do angażowania się w działalność kulturalną. Największe i najbardziej popularne coroczne imprezy: tradycyjne święto Jana, dożynki, święto Wniebowzięcia NMP, Dni Młodzieży, impreza taneczna, poświęcona międzynarodowemu dniowi tańca „Z tańcem wśród pokoleń” a także wiele innych festiwali pieśni i tańców oraz zawodów sportowych.
  W ciągu 4 lat działalności ośrodki kultury z powodzeniem zrealizowały szereg międzynarodowych i lokalnych projektów, które zyskały duże zainteresowanie mieszkańców i zwiedzających. Tylko w 2016 roku były zrealizowane takie duże zamysły jak wymiana młodzieży i polskie warsztaty taneczne, dożynki rejonu wileńskiego, „Od przeszłości ku przyszłości”, ustawiczny projekt kultury etnicznej „Wileńszczyzna – pogranicze kultur na przestrzeni wieków” i in. Zrealizowane projekty koncentrowały się na popularyzacji kultury ludowej, zainteresowaniu starym rzemiosłem, literaturą i sztuką, propagowaniu tożsamości narodowej, zaangażowaniu dzieci i młodzieży do aktywnej działalności kulturalnej.
  Cała informacja ośrodków i ich oddziałów jest regularnie publikowana na stronach internetowych (www.ndkc.lt i www.rudaminoskultura.lt) oraz w sieciach społecznych – zapraszamy do śledzenia wiadomości i uczestniczenia w imprezach.

   

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  20-lecie dziennego centrum w Niemenczynie 

  — To już 20 lat szlachetnej działalności na rzecz innych – więc i tysiąca podziękowań nie wystarczy. Pracownicy centrum każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, troskę i miłość, dlatego możemy im tylko dziękować, że wybrali tę właśnie drogę życia i...

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...