Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Porządek obrad Rady objął 35 projektów uchwał Fot. vrsa.lt

30 czerwca podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego przysięgę złożyła nowa radna – Edyta Klimaszewska z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Podczas posiedzenia rady podjęto decyzję o zwiększeniu i dochodów, i asygnacji budżetowych Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok 2017 o kwotę 722 tys. euro, z czego największa część – 660 tys. euro będzie przeznaczone na poprawę stanu dróg w rejonie.
Radni pochylili się również nad kwestiami oświatowymi: zatwierdzili m. in. tryb połączenia przedszkola w Anowilu i szkoły-centrum wielofunkcyjnego w Wesołówce z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Został również zatwierdzony już ostatni blok sprawozdań kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego z działalności w 2016 r.
Uchwałą Rady w rejonie zostaną sformowane działki ziemi na potrzeby publiczne. Postanowiono, że przy ul. Kaštonų w Niemieżu ma być wybudowany plac zabaw dla dzieci, na terenie gminy Mariampol we wsi Mariampol, Porudomino i Rakańce powstaną działki dla krzyża, a w Tereszyszkach zostanie zwiększona powierzchnia starego cmentarza. Radni zaaprobowali również projekt starosty gminy Rudomino o budowie cmentarza na terenie gminy.