Zapraszamy na zajęcia ceramiczne w Niemenczynie i Glinciszkach

Zajęcia edukacyjne – twórczo i kreatywnie spędzony czas Fot. ndkc.lt

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia edukacyjne w studiu ceramiki w Niemenczynie oraz w oddziale Centrum we dworze Jeleńskich w Glinciszkach. Zajęcia prowadzi artystka ludowa, mistrzyni ceramiki Margarita Czekolis.

Ceramika – jedno z najstarszych rzemiosł. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z historią ceramiki, surowcami ceramicznymi, sposobami przygotowania, formowania gliny, dekoracji, poznają podstawowe zasady komponowania.
Pierwszy cykl zajęć odbędzie się:
w oddziale Ośrodka Kultury w Glinciszkach (al. Liepų 1, wieś Glinciszki) w dniach 11-14 i 18-22 lipca br. o godz. 12-16;
w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie (ul. Švenčionių 12, Nemenczyn) w dniach 1-5 i 8-12 sierpnia br., o godz. 10-14. Pierwsze dwa zajęcia są bezpłatne.
Harmonogram zajęć będzie dostosowany do dogodnego dla zebranej grupy uczestników czasu.
Rejestracja tel. 8 686 51 927.