Podsumowując osiągnięcia absolwentów rejonu wileńskiego na egzaminach maturalnych 2017 r.

30 abiturientów szkół rejonu wileńskiego otrzymało maksymalną ilość punktów z egzaminów maturalnych Fot.vrsa.lt

Zakończona w środku lata sesja egzaminów maturalnych przyniosła dobre wyniki dla młodzieży rejonu wileńskiego. Większość absolwentów w 2017 roku ukończyła program kształcenia szkoły średniej i pomyślnie złożyła państwowe i szkolne egzaminy maturalne.

Tym, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości, pozostał ostatni krok – wybrać wymarzone studia i wstąpić na nie.
W tym roku większość abiturientów zdawała egzaminy państwowe z języka litewskiego, języków obcych (angielski i rosyjski) oraz matematyki.
Największy sukces towarzyszył dwunastakom podczas składania egzaminów językowych (angielski, rosyjski i niemiecki, jako języki obce): lepiej niż wszyscy absolwenci Litwy uczniowie rejonu wileńskiego złożyli egzamin z języka angielskiego (99,36 %) i rosyjskiego (100 %). W porównaniu z r. 2016, wzrosła liczba uczniów, którzy wybrali maturę z nauk przyrodniczych. Maturzyści dobrze zdali egzaminy z fizyki, geografii, biologii i chemii, a także z historii i technologii informacyjnych. Niestety, w tym roku wśród 10,96 % absolwentów Litwy, którzy nie zdali egzaminu z języka litewskiego i literatury, który uzyskał wiele negatywnych odgłosów, znaleźli się również uczniowie z rejonu wileńskiego – spośród 326 maturzystów pozytywnie było ocenione 80,67 %. Jak co roku, 100% absolwentów gimnazjów mniejszości narodowych wybrało egzamin z języka ojczystego (polskiego i rosyjskiego) i egzamin złożyli wszyscy.
Nawet 30 absolwentów z rejonu wileńskiego uzupełniło listę „setkowiczów” Litwy, którzy z różnych egzaminów dojrzałości otrzymali najwyższe stopnie. Największa liczbę punktów zdobyli na egzaminach z języków obcych (angielskiego i rosyjskiego), matematyki, historii i technologii informacyjnych. Niektórzy otrzymali po 2 setki. Najwięcej „setkowiczów” przygotowało Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – 6; Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie i Gimnazjum „Ryto” w Rudominie – po 5, Gimnazjum w Pogirach – 3. W ubiegłym roku podczas sesji egzaminów państwowych setki udało się uzyskać 33 absolwentom.
Samorząd Rejonu Wileńskiego każdego roku honoruje maturzystów, którzy najlepiej złożyli egzamin dojrzałości i otrzymali świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem oraz ich nauczycieli. W tym roku tradycyjnie podczas posiedzenia Rady mer Maria Rekść najlepszych absolwentów nagrodzi dyplomami dziękczynnymi i upominkami.
Z listą „setkowiczów” można zapoznać się na stronie internetowej Samorzadu Rejonu Wilenskiego www.vrsa.lt.