Czysta woda w kąpieliskach rejonu wileńskiego

Najpopularniejsze kąpieliska rejonu wileńskiego są czyste Fot.vrsa.lt

Woda w najpopularniejszych miejscach do kąpieli w rejonie wileńskim spełnia wszystkie wymagania – kąpieliska są czyste i nadają się do bezpiecznego wypoczynku mieszkańców. Tak więc w nadchodzące upały możemy śmiało rozkoszować się atrakcjami wodnymi.
7 sierpnia sprawdzono aktualny stan jakości wody w 5 najpopularniejszych kąpieliskach na terenie rejonu wileńskiego – w jeziorach Giela (gmina Niemenczyn), Vilnoja (gmina Suderwie), Oświe (Asveja) (gmina Sużany), Ilgučių (gmina Pogiry) i w stawie Prudziszki (gmina Czarny Bór). Badania pokazały, że woda w tych zbiornikach odpowiada litewskim normom w zakresie higieny i jest czysta. Nie znaleziono również złomu, odpadów i innych pływających materiałów.
Obserwację bakteriologicznej jakości wody w kąpieliskach w trybie planowym realizuje Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego. Jakość wody w kąpieliskach jest oceniana według 2 parametrów mikrobiologicznych: enterokoków jelitowych oraz ilości prątków jelitowych w 100 ml wody, zgodnie z normą HN 92: 2007 higieny Litwy „Jakość wody na plażach i w kąpieliskach”. Jeśli ilość organizmów mikrobiologicznych przekracza dopuszczalne limity, zwiększa się ryzyko zachorowania na infekcje jelit, górnych dróg oddechowych i wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.