Więcej

  Zakończono realizację projektu „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i porządkowania ścieków w rejonie wileńskim (w Podbrzeziu i Anowilu)”

  Czytaj również...

  Terytorium nowej oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Fot. ZSA „Nemenčinės komunalininkas”

  ZSA „Nemenčinės komunalininkas” wspólnie z partnerem – Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego od lipca 2014 roku do lipca 2017 roku zrealizował projekt „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i porządkowania ścieków w rejonie wileńskim (w Podbrzeziu i Anowilu)” nr 05.3.2-APVA-V-013-01-0006.

  Projekt jest zrealizowany wg środka Funduszu Spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 05.3.3-APVA-V-013. Cel projektu – zwiększenie dostępności usług zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków i efektywności systemu w rejonie wileńskim.
  Wyznaczona największa suma finansowania kosztów kwalifikowanych projektu w budżecie projektu sięga 3,880,690.69 euro, z których 3,672,228.20 euro –fundusze unijne i 208,462.49 euro – fundusze Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  W trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące prace w Podbrzeziu i Anowilu:
  zbudowano sieci zaopatrzenia w wodę i kanalizacji (łącznie 31,33 km, z których sieci wodociągowych łącznie z wejściami 14,43 km i 16,90 km sieci kanalizacyjnych, w tym wyjścia do granicy działki) na ulicach Kumetyno, Bitininkų, Saulės, Tuopų, Kaštonų, Žiedo, Aušros, Pakalnės, Sodų, Naujosios, Mokyklos, Tolimojoje, Vilniaus, Lauko, Tulpių, Klevų, Gėlių, Bažnyčios, Smėlio, Darbininkų, Vilties, Lygialaukio.
  zbudowano nowe urządzenia do uzdatniania wody w Podbrzeziu;
  zbudowano nową oczyszczalnię ścieków w Podbrzeziu.

  Według projektu jest stworzona możliwość do przyłączenia się do nowo wybudowanych sieci dostawy wody i odprowadzania ścieków dla 565 mieszkań (około 1 527 mieszkańców). Wszystkim obecnym i nowo podłączonym mieszkańcom będzie dostarczana woda pitna lepszej jakości z nowo wybudowanych urządzeń uzdatniania wody w Podbrzeziu, a ścieki będą porządkowane w nowo wybudowanych urządzeniach oczyszczania ścieków.
  Zapraszamy mieszkańców Podbrzezia i Anowila do korzystania z wyników tego projektu oraz przyłączenia się do nowo wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

  Warunki i tryb podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  Mieszkańcy, chcący podłączyć się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i sieci zbierania ścieków, muszą złożyć podanie do ZSA „Nemenčinės komunalininkas” na otrzymanie warunków podłączenia się.

  Kroki podłączenia się:
  1. Otrzymanie warunków podłączenia się. W tym celu należy przedstawić:
  wniosek-podanie na otrzymanie warunków podłączenia się (projekt wniosku jest na stronie internetowej www.nemenkom.lt), kopie dokumentów, potwierdzających własność działki lub innych dokumentów potwierdzających prawo do własności i korzystania , a także zgodę współwłaściciela, jeśli działka należy do nich na zasadzie wspólnej własności;
  • kopię planu działki.
  2. Przygotowanie typowego projektu, prace podłączenia się, ich przyjęcie;
  3. Podpisanie umowy na zakup wody i (lub) usuwania ścieków.

  Wypełniony wniosek-podanie z dokumentami można złożyć w następujący sposób:
  1. do ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, adres siedziby ul. Piliakalnio 50, Niemenczyn, rej. wileński, tel. (8-5) 2372 772, 8 640 69 122;
  2. e-mailem: ilona@nemenkom.lt;
  3. w gminie Podbrzezie (w. Podbrzezie, ul. Vilniaus 29, rej. wileński).

  Dokładniejszą informację może udzielić wicedyrektor ZSA „Nemenčinės komunalininkas” Józef Taraszkiewicz (tel. (8-5)156 2381 lub e-mailem juzef@nemenkom.lt).

   

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  20-lecie dziennego centrum w Niemenczynie 

  — To już 20 lat szlachetnej działalności na rzecz innych – więc i tysiąca podziękowań nie wystarczy. Pracownicy centrum każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, troskę i miłość, dlatego możemy im tylko dziękować, że wybrali tę właśnie drogę życia i...

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...