Więcej

  W rejonie wileńskim – uroczystości święta Matki Boskiej Zielnej

  Czytaj również...

  Święto Rodzin w Kowalczukach odbyło się już po raz 18. Fot.vrsa.lt

  15 sierpnia obchodzone święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i najpiękniejszych uroczystości. W wielu miejscowościach rejonu wileńskiego odbyły się festyny, jednak najbardziej spektakularne obchody miały miejsce w Kowalczukach i Duksztach.

  Święto Rodzin w Kowalczukach
  Kowalczuki zaprosiły 15 sierpnia na tradycyjne, osiemnaste już, Święto Rodzin „Witaj, Święta Wniebowzięta”. Festyn rozpoczął się od Mszy św., podczas której poświęcone zostały wianki dożynkowe, kwiaty i owoce.
  Krystyna Gierasimowicz, starosta gminy Kowalczuki w rejonie wileńskim, przywitała wszystkich przybyłych na osiemnasty już festyn rodzinny. Serdecznie przwitała ks. Jana Czerniawskiego, proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Szumsku, Waldemara Tomaszewskiego, przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), Ritę Tamašunienė, starostę frakcji AWPL-ZChR w litewskim sejmie, Czesława Olszewskiego, posła na Sejm RL, mer i wicemer rejonu wileńskiego Marię Rekść i Teresę Dziemieszko, radnego rejonu wileńskiego Stanisława Zajankowskiego, dyrektora i wicedyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego Lucynę Kotłowską i Alberta Narwojsza, kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki administracji samorządu rejonu wileńskiego Edmunda Szota, starostę w Ławaryszkach Marka Piłata, sołtysów, mieszkańców, gości.
  Waldemar Tomaszewski w swoim przemówieniu zaznaczył m. in., że gmina kowalczucka jest wyjątkowa.
  „To święto nabiera rozmachu i do pięknego programu wciąż wprowadzane są nowe elementy. Cieszymy się, że święto to jest organizowane właśnie w takim formacie: i chrześcijańskim, i rodzinnym. Zalążek rozszerzenia nazwy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie o „Związek Chrześcijańskich Rodzin” tkwi właśnie w gminie kowalczuckiej, która słynie z ogromnego przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych. Sam Stwórca pomaga Wam to pielęgnować. Kowalczuki są jedyną gminą mającą 3 świątynie – to umacnia Waszą wspólnotę. Przed rokiem poszerzyliśmy swą nazwę o „Związek Chrześcijańskich Rodzin”. To jest sprawa zasadnicza dla wszystkich rodzin – i wileńskich, i na Litwie, i w całej Europie. Myślę, że program polityki prorodzinnej, wspierania rodzin, wychowania rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie będzie przez naszych przedstawicieli na wszystkich szczeblach władzy kontynuowany” – mówił polityk. „Bóg zapłać za ten ogromny trud, który wkładacie pielęgnując naszą tradycję, kulturę, obyczaje” – organizatorom festynu podziękował W. Tomaszewski.
  Rita Tamašunienė cieszyła się, że Kowalczuki potrafią zgromadzić na święcie tak wielu uczestników, podziękowała organizatorom za to, że wkładają w organizację Święta Rodzin tak wiele trudu i tak dużo serca. „Chcę Was pochwalić za wasze starania. Inne gminy z całą pewnością mogą się od Was uczyć organizacji takich przedsięwzięć. Życzę, by Matka Najświętsza czuwała nad Wami wszystkimi i obdarzała Was wszelkimi darami” – życzyła poseł.

  Uroczystości w Duksztach towarzyszyły występy artystyczne zespołów amatorskich Fot.H. Masalskienė

  Maria Rekść odnotowała, że każdy chce przyjechać do Kowalczuk na to święto. „Tutaj jest organizowane jedno z najpiękniejszych świąt maryjnych” – zauważyła mer i życzyła, „by łaski maryjne spływały na wszystkich. Na pewno spływają na Kowalczuki – widzimy tutaj wiele dzieci, młodzieży, piękne, odnowione otoczenie. Kowalczuki są gminą bardzo aktywną i wesołą, działa tutaj sporo zespołów. Niech nadal na co dzień towarzyszy Wam religijność i wiara i aby nigdy nie zabrakło chleba powszedniego na Waszych stołach. Rodzinom życzę przede wszystkim miłości i zgody” – takie słowa do zebranych skierowała mer M. Rekść.
  Czesław Olszewski mówił o znaczeniu wartości chrześcijańskich w życiu i nie szczędził pochwał gminie kowalczuckiej.
  „Stawiamy na chrześcijaństwo. Jezus Chrystus został intronizowany na terenie naszego rejonu, Wileńszczyzny i tylko po 10 latach Polska intronizowała Jezusa Chrystusa. Bardzo wymowne jest też to, że na takie święta przychodzimy rodzinami. W Europie dzieje się nie tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Nawołuję wszystkich, by dostrzegali takie ruchy jak Europa Christi. Tylko bycie razem z Chrystusem uratuje Europę. Kowalczuki z kolei są jedną z najaktywniejszych gmin w rejonie: czasami i posłom nie daje spokoju, bo chce polepszyć stan dróg, chodników, dobrobyt mieszkańców” – władze kowalczuckie chwalił poseł na Sejm RL.
  Organizatorzy zaprosili uczestników święta na koncert, zorganizowali konkursy, zawody sportowe i dyskotekę.
  Świętowanie uroczystości NMP w Duksztach
  Od kilku lat wspólnota parafialna św. Anny w Duksztach pod kierownictwem Honoraty Masalskienė przygotowuje na to piękne święto Matki Boskiej Zielnej artystyczne dekoracje na ołtarze ze zbóż, roślin, kwiatów, owoców i warzyw, dostarczanych przez parafian-gospodarzy.
  Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez proboszcza dusztańskiej parafii ks. H. Naumowicza i ks. prof. Tadeusza Krahela z Białegostoku, wybitnego historyka kościoła, którego książki tak cenimy i lubimy czytać, który wygłosił Słowo Boże, i powiedział, że uroczystość NMP jest świętem naszej wiary.
  Po Mszy św. wszyscy udali się poza mury świątyni ku scenie, przygotowanej przez Edwarda Michalkiewicza i ulokowanej między kościołem a dawną plebanią, gdzie wysłuchano przemówień dostojnych gości, uhonorowano gospodarzy, jak też wysłuchano koncertu zespołów gościnnych: scholii „Barka z Suderwy, „Seniorów” z DKP w Wilnie, jak też zespołu „Ojranka” z Dukszt i miejscowego chóru parafialnego. Część artystyczną uroczystości z wielkim wdziękiem i sobie właściwą subtelnością prowadziła Aneta Miluszkiewicz, członkini Zarządu Wspólnoty parafialnej, nota bene radna Samorządu Rejonu Wileńskiego i prezes wspólnoty Honorata Masalskienė. Wokół się widziało wiele rozjaśnionych, uśmiechniętych twarzy. Artyści dostarczyli wiele radości widzom rozgrzewając atmosferę, a ich występy były nagradzane oklaskami i brawami. Niebo nad nami było czyste, rzadko przetykane lekkimi chmurkami.
  Uroczystość pomnożyła obecność gości: posłanki na Sejm Republiki Litewskiej Rity Tamašunienė, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Reksć, starosty Dukszt Wacławy Baniukiewicz.
  Dyplomami pamiątkowymi zostali uhonorowani gospodarze, a szczególnie dwie rodziny: Krystyna i Antoni Bielawscy oraz Jurgita i Kazimierz Jasinscy, którzy dostarczyli swoich plonów do dekoracji ołtarza. Dyplomem również została nagrodzona kwiaciarka Helena Jodko.
  Na zakończenie usłyszeliśmy miłe i serdeczne słowa Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść i posłanki na Sejm Republiki Litewskiej Rity Tamašunienė o naszej uroczystości i pracy proboszcza oraz parafian.
  Ostatnim akcentem było błogosławieństwo wszystkich oraz nadzieja na to, że uroczystość NMP stanie się tradycją w naszej parafii.

  Marlena Paszkowska i Wspólnota parafialna św. Anny w Duksztach

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...

  Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  Narodziny dziecka to nie tylko radość dla rodziców, lecz także ważne wydarzenie dla samorządu. Symboliczną wyprawką noworodków chcemy pogratulować każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, który przyszedł na świat, pocieszyć się wspólnie z rodzicami i wesprzeć ich zwiększonymi środkami finansowymi. Ta...