W rejonie wileńskim – uroczystości święta Matki Boskiej Zielnej

Święto Rodzin w Kowalczukach odbyło się już po raz 18. Fot.vrsa.lt

15 sierpnia obchodzone święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i najpiękniejszych uroczystości. W wielu miejscowościach rejonu wileńskiego odbyły się festyny, jednak najbardziej spektakularne obchody miały miejsce w Kowalczukach i Duksztach.

Święto Rodzin w Kowalczukach
Kowalczuki zaprosiły 15 sierpnia na tradycyjne, osiemnaste już, Święto Rodzin „Witaj, Święta Wniebowzięta”. Festyn rozpoczął się od Mszy św., podczas której poświęcone zostały wianki dożynkowe, kwiaty i owoce.
Krystyna Gierasimowicz, starosta gminy Kowalczuki w rejonie wileńskim, przywitała wszystkich przybyłych na osiemnasty już festyn rodzinny. Serdecznie przwitała ks. Jana Czerniawskiego, proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Szumsku, Waldemara Tomaszewskiego, przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), Ritę Tamašunienė, starostę frakcji AWPL-ZChR w litewskim sejmie, Czesława Olszewskiego, posła na Sejm RL, mer i wicemer rejonu wileńskiego Marię Rekść i Teresę Dziemieszko, radnego rejonu wileńskiego Stanisława Zajankowskiego, dyrektora i wicedyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego Lucynę Kotłowską i Alberta Narwojsza, kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki administracji samorządu rejonu wileńskiego Edmunda Szota, starostę w Ławaryszkach Marka Piłata, sołtysów, mieszkańców, gości.
Waldemar Tomaszewski w swoim przemówieniu zaznaczył m. in., że gmina kowalczucka jest wyjątkowa.
„To święto nabiera rozmachu i do pięknego programu wciąż wprowadzane są nowe elementy. Cieszymy się, że święto to jest organizowane właśnie w takim formacie: i chrześcijańskim, i rodzinnym. Zalążek rozszerzenia nazwy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie o „Związek Chrześcijańskich Rodzin” tkwi właśnie w gminie kowalczuckiej, która słynie z ogromnego przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych. Sam Stwórca pomaga Wam to pielęgnować. Kowalczuki są jedyną gminą mającą 3 świątynie – to umacnia Waszą wspólnotę. Przed rokiem poszerzyliśmy swą nazwę o „Związek Chrześcijańskich Rodzin”. To jest sprawa zasadnicza dla wszystkich rodzin – i wileńskich, i na Litwie, i w całej Europie. Myślę, że program polityki prorodzinnej, wspierania rodzin, wychowania rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie będzie przez naszych przedstawicieli na wszystkich szczeblach władzy kontynuowany” – mówił polityk. „Bóg zapłać za ten ogromny trud, który wkładacie pielęgnując naszą tradycję, kulturę, obyczaje” – organizatorom festynu podziękował W. Tomaszewski.
Rita Tamašunienė cieszyła się, że Kowalczuki potrafią zgromadzić na święcie tak wielu uczestników, podziękowała organizatorom za to, że wkładają w organizację Święta Rodzin tak wiele trudu i tak dużo serca. „Chcę Was pochwalić za wasze starania. Inne gminy z całą pewnością mogą się od Was uczyć organizacji takich przedsięwzięć. Życzę, by Matka Najświętsza czuwała nad Wami wszystkimi i obdarzała Was wszelkimi darami” – życzyła poseł.

Uroczystości w Duksztach towarzyszyły występy artystyczne zespołów amatorskich Fot.H. Masalskienė

Maria Rekść odnotowała, że każdy chce przyjechać do Kowalczuk na to święto. „Tutaj jest organizowane jedno z najpiękniejszych świąt maryjnych” – zauważyła mer i życzyła, „by łaski maryjne spływały na wszystkich. Na pewno spływają na Kowalczuki – widzimy tutaj wiele dzieci, młodzieży, piękne, odnowione otoczenie. Kowalczuki są gminą bardzo aktywną i wesołą, działa tutaj sporo zespołów. Niech nadal na co dzień towarzyszy Wam religijność i wiara i aby nigdy nie zabrakło chleba powszedniego na Waszych stołach. Rodzinom życzę przede wszystkim miłości i zgody” – takie słowa do zebranych skierowała mer M. Rekść.
Czesław Olszewski mówił o znaczeniu wartości chrześcijańskich w życiu i nie szczędził pochwał gminie kowalczuckiej.
„Stawiamy na chrześcijaństwo. Jezus Chrystus został intronizowany na terenie naszego rejonu, Wileńszczyzny i tylko po 10 latach Polska intronizowała Jezusa Chrystusa. Bardzo wymowne jest też to, że na takie święta przychodzimy rodzinami. W Europie dzieje się nie tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Nawołuję wszystkich, by dostrzegali takie ruchy jak Europa Christi. Tylko bycie razem z Chrystusem uratuje Europę. Kowalczuki z kolei są jedną z najaktywniejszych gmin w rejonie: czasami i posłom nie daje spokoju, bo chce polepszyć stan dróg, chodników, dobrobyt mieszkańców” – władze kowalczuckie chwalił poseł na Sejm RL.
Organizatorzy zaprosili uczestników święta na koncert, zorganizowali konkursy, zawody sportowe i dyskotekę.
Świętowanie uroczystości NMP w Duksztach
Od kilku lat wspólnota parafialna św. Anny w Duksztach pod kierownictwem Honoraty Masalskienė przygotowuje na to piękne święto Matki Boskiej Zielnej artystyczne dekoracje na ołtarze ze zbóż, roślin, kwiatów, owoców i warzyw, dostarczanych przez parafian-gospodarzy.
Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez proboszcza dusztańskiej parafii ks. H. Naumowicza i ks. prof. Tadeusza Krahela z Białegostoku, wybitnego historyka kościoła, którego książki tak cenimy i lubimy czytać, który wygłosił Słowo Boże, i powiedział, że uroczystość NMP jest świętem naszej wiary.
Po Mszy św. wszyscy udali się poza mury świątyni ku scenie, przygotowanej przez Edwarda Michalkiewicza i ulokowanej między kościołem a dawną plebanią, gdzie wysłuchano przemówień dostojnych gości, uhonorowano gospodarzy, jak też wysłuchano koncertu zespołów gościnnych: scholii „Barka z Suderwy, „Seniorów” z DKP w Wilnie, jak też zespołu „Ojranka” z Dukszt i miejscowego chóru parafialnego. Część artystyczną uroczystości z wielkim wdziękiem i sobie właściwą subtelnością prowadziła Aneta Miluszkiewicz, członkini Zarządu Wspólnoty parafialnej, nota bene radna Samorządu Rejonu Wileńskiego i prezes wspólnoty Honorata Masalskienė. Wokół się widziało wiele rozjaśnionych, uśmiechniętych twarzy. Artyści dostarczyli wiele radości widzom rozgrzewając atmosferę, a ich występy były nagradzane oklaskami i brawami. Niebo nad nami było czyste, rzadko przetykane lekkimi chmurkami.
Uroczystość pomnożyła obecność gości: posłanki na Sejm Republiki Litewskiej Rity Tamašunienė, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Reksć, starosty Dukszt Wacławy Baniukiewicz.
Dyplomami pamiątkowymi zostali uhonorowani gospodarze, a szczególnie dwie rodziny: Krystyna i Antoni Bielawscy oraz Jurgita i Kazimierz Jasinscy, którzy dostarczyli swoich plonów do dekoracji ołtarza. Dyplomem również została nagrodzona kwiaciarka Helena Jodko.
Na zakończenie usłyszeliśmy miłe i serdeczne słowa Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść i posłanki na Sejm Republiki Litewskiej Rity Tamašunienė o naszej uroczystości i pracy proboszcza oraz parafian.
Ostatnim akcentem było błogosławieństwo wszystkich oraz nadzieja na to, że uroczystość NMP stanie się tradycją w naszej parafii.

Marlena Paszkowska i Wspólnota parafialna św. Anny w Duksztach