Więcej

    Ćwiczenie z geografii

    Zaczął się rok szkolny, to można na chwilę odpocząć od polityki, a zająć się nauką. Wszak umysł jest jak mięsień – nieużywany ulega atrofii. Weźmy sobie na dziś atlas Europy. Jako że każdy nasz Czytelnik z pewnością zna nazwy europejskich państw, ich stolice i największe rzeki, uczyńmy to zadanie nieco ciekawszym – uzupełniając je o historię.
    Wiek XX był okresem wielkich nieszczęść, które ze szczególną siłą dotknęły właśnie naszą część świata – Europę Środkową. Przetoczyła się przez nią fala ludobójczych mordów ogromnych rzesz ludzkich — Katyń, Ponary, Wołyń, Koniuchy, Babi Jar, Chatyń, Oświęcim, Majdanek, Święciany, Miednoje, Kozielsk, Ostaszków, Wieluciany, Holokaust, Wielki Głód, rosyjskie ludobójstwo na Polakach z lat 1937-1938, zagłada Mińska, zniszczenie Warszawy, wywózki na Syberię.
    W ramach ćwiczenia umysłu, nanieśmy sobie miejsca tych tragedii na mapę Europy. Zaznaczmy punktami w atlasie albo je sobie po prostu wyobraźmy. A teraz proszę je sobie porównać z mapą Rzeczypospolitej Obojga Narodów – tej przedrozbiorowej, pokrywającej się powierzchniowo i cywilizacyjnie właśnie z Europą Środkową. W ramach dłuższego ćwiczenia warto się zastanowić, z czego ta zbieżność wynika.