Mieszkanka gminy Mejszagoła obchodziła jubileusz 100-lecia

Życzenia jubilatce złożyła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść

27 września mieszkanka gminy Mejszagoła, Bronė Cicėnienė osiągnęła wiek 100 lat. Aby złożyć życzenia jubilatce z tej pięknej okazji, przybyli mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, starosta gminy Mejszagoła Stefan Orszewski, kierownik Wydziału Opieki Społecznej Rejonu Wileńskiego p. Irena Ingielewicz.

Z okazji tej pięknej rocznicy długowiecznej jubilatce życzenia złożyła mer, życząc błogosławieństwa Boga, dobrego zdrowia, jasnych dni życia, miłości bliźnich i codziennych przyjemności.
Jak najlepszego zdrowia życzyli też inni przybyli goście. Mer jubilatce wręczyła również list z pozdrowieniami i bukiet kwiatów, wójt Mejszagoły – słodki tort, a pozdrawiająca jubilatkę kierownik Wydziału Opieki Społecznej Rejonu Wileńskiego wręczyła prezent pamiątkowy.
Bronė Cicėnienė urodziła się 27 września 1917 roku w Rosji, w ówczesnym Piotrogradzie (Sankt Petersburg). Przez całe życie Bronė była aktywna, dużo czytała. W młodości należała do Towarzystwa im. Kazimierza, brała udział w życiu społecznym. Przez kilka lat pracowała w gminie Daugieliszki. Za mąż wyszła w 1944 r., wychowała trzy córki i dwóch synów. Wszystkie dzieci ukończyły szkołę średnią. Obecnie staruszka ma 8 wnuków i 9 prawnuków. W czasach radzieckich Bronė pracowała w kołchozie, a następnie w sowchozie. Na emeryturę odeszła w wieku pięćdziesięciu lat.
Jubilatka ma wiele zainteresowań: tkanie, haftowanie, robienie na drutach, hodowanie kwiatów, śpiew i czytanie. Do 2003 roku mieszkała w Nowych Daugieliszkach w rejonie Ignalińskim. Teraz mieszka z córką Danutė i mężem córki Juozasem we wsi Gudele, gminy Mejszagoła. Pół roku temu z Kłajpedy przeniosła się też inna córka Marytė, która pomaga siostrze opiekować się Mamą.

Życzymy jubilatce zdrowia, siły, miłości bliźnich, szczęśliwych i długich lat życia!