Jubileusz 110-lecia i uroczystość inauguracji gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach

Poczwórne święto w Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach

Ponad sto lat mająca instytucja edukacyjna w Bujwidzach 12 października świętowała jubileusz 110-lecia i uroczystość inauguracji gimnazjum.

Aby wysłuchać słowa Bożego podczas Mszy św. w kościele pw. św. Jerzego w Bujwidzach, zgromadziła się społeczność gimnazjum, byli nauczyciele, absolwenci, rodzice i goście, którzy jednogłośnie dziękowali Najwyższemu za wszelkie udzielane łaski. Proboszcz parafii w Bujwidzach ks. Ryszard Pieciun podkreślił znaczenie gimnazjum w kształtowaniu młodzieży i społeczności oraz życzył nauczycielom i uczniom pokoju, cierpliwości i miłości w przyszłej działalności. Po zakończeniu mszy św. zostały poświęcone nowy sztandar i szyld gimnazjum.
W tym szczególnym dniu, aby złożyć życzenia społeczności gimnazjum przybyli mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie Marcin Zieniewicz, radna Elwira Lepiłowa, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, wójt gminy Bujwidze Marian Naruniec, starsza specjalistka Wydziału Oświaty Janina Klimaszewska, kierownicy sąsiednich instytucji oświatowych i kulturalnych, a także inni honorowi goście.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść podziękowała dyrektor gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach p. Halinie Rawdo, byłym i obecnym nauczycielom za ich poświęcenie i miłość do pracy z młodzieżą. Mer podkreśliła znaczenie edukacji dla rejonu wileńskiego i zapewniła, że Samorząd będzie nadal wspierał i starał się pomagać wszystkim placówkom oświatowym rejonu. Jako znak wdzięczności mer wręczyła dyplomy z wyrazami podziękowania dla pracowników gimnazjum.
Dyrektor Gimnazjum Halina Rawdo podziękowała wszystkim gościom, którzy zebrali się na to piękne święto gimnazjum i wręczyła dyplomy nauczycielom gimnazjum i innym pracownikom, podkreślając ich trudną, ale owocną pracę.

Uczniowie Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach z radością witali gości piosenkami, tańcami i wierszami. Po zakończeniu uroczystości wszyscy goście wraz z administracją gimnazjum i uczniami zostali zaproszeni do odśpiewania hymnu gimnazjum, którego autorem jest patron gimnazjum w Bujwidzach Tadeusz Konwicki.
Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzavh powstało w 1907 roku. Przez wiele lat szkoła mieściła się w drewnianym domu, zbudowanym w 1900 roku. W 1940 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku, w którym pozostawała do 1985 roku. Teraz ten budynek jest nazywany „starą szkołą”. W nim jest aula, jedna klasa, biblioteka i warsztat. W 1985 roku powstała dobudówka, w której mieści się obecna szkoła.

Fot. vrsa.lt
.