Samorząd odwiedzili koledzy z rejonu oniksztyńskiego

Samorządowcy Rejonu Oniksztyńskiego dziękowali Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego za ciepłe i miłe przyjęcie

17 października w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościli mer Samorządu Rejonu Oniksztyńskiego Kestutis Tubis, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Oniksztyńskiego Ramūnas Blazarėnas, doradca mera samorządu Dominykas Tutkus oraz kierownicy działów administracji samorządu, pracownicy i wójtowie.

Znakomicie nastawionych i obchodzących Dzień Samorządności gości przywitał wice mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski, dyrektor administracji samorządu Lucyna Kotłowska i kierownicy działów.
Gościi z Onikszt powitała Dyrektor Administracji Lucyna Kotłowska. Dyrektor cieszyła się z przybycia kolegów, którzy zainicjowali spotkanie, z chęci dzielenia się dobrymi praktykami, zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami i sposobami rozwiązywania powstających problemów.
Przybyli goście mieli okazję bliżej zapoznać się z rejonem wileńskim, jego terytorium, składem i strukturą Samorządu, usłyszeć o zwiększającej się każdego roku liczbie mieszkańców, o tworzonych tu korzystnych warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mówiono też o wsparciu finansowym i konsultacjach dla Funduszu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego, dla osób tworzących i rozwijających działalność gospodarczą w rejonie wileńskim. Mieszkańcom Onikszt opowiedziano również o inwestycjach w renowację obiektów edukacyjnych, szpitali, placówek usług społecznych, wspólnot i centrów wielofunkcyjnych, stadionów sportowych, pracach rekonstrukcji i odnowieniu urządzeń wodociągowych, o pomyślnie w roku 2007 wykorzystanych funduszach wsparcia strukturalnego UE na realizację 96 projektów o wartości ponad 83 mln euro, o rozpoczętym wspólnie z Samorządem Miasta Wilna projekcie założenia Parku Przemysłowego Wilna.

Dyrektor zapoznała przybyłych kolegów z problemem podwójnego podporządkowania placówek oświatowych w rejonie wileńskim, a także z działającymi i spełniającymi oczekiwania instytucjami usług społecznych, z pozytywnymi zmianami w dziedzinie komunikacji, z działającym od 2012 roku Opisem Procedury Budowy, Rekonstrukcji i Remontu w Obecności Osób Fizycznych i Prawnych, umożliwiającym mieszkańcom lub firmom rejonu zwracanie się do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie dofinansowania asfaltowania ulic i remontu dróg bądź nawierzchni żwirowych, gdy do 50 proc. wartości robót pokrywa Samorząd.

Mer Samorządu Rejonu Oniksztyńskiego Kestutis Tubis podziękował za wyczerpującą prezentację rejonu wileńskiego i wyraził nadzieję, że współpraca między dwoma samorządami i w dalszym ciągu będzie z powodzeniem kontynuowana. Mer zaprosił do odwiedzenia Onikszt i zwiedzenia wieży kościoła pw. Św. Apostoła Ewangelisty Mateusza i pospacerowania cieszącym się dużą popularnością szlakiem nad koronami drzew.
Dyrektor Administracji wręczyła dla mera rejonu oniksztyńskiego piękny upominek, wykonany przez podopiecznych Centrum Opieki Dziennej Niepełnosprawnych w Niemenczynie, odzwierciedlający symbolikę rejonu wileńskiego – stylizowane palmy.
Po dyskusjach i krótkim podzieleniu się spostrzeżeniami przy filiżance kawy mer Samorządu Rejonu Oniksztyńskiego wspólnie z pracownikami Administracji podziękował Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego za ciepłe i miłe przyjęcie.