Więcej

  Inauguracja VII roku PUTW, czyli awangarda seniorów w akcji!

  Czytaj również...

  Odwiedziliśmy niedawno odrestaurowany neobarokowy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

  Tradycją się stało, że na inaugurację kolejnego (już siódmego) roku akademickiego słuchaczy Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (PUTW) w Solecznikach mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz rokrocznie zaprasza na wycieczkę do kolejnego starostwa rejonu.

  Jego starosta zapoznaje z placówkami oświaty i kultury, zabytkami historycznymi, gospodarką, osiągnięciami i problemami społeczności, zaś mer opowiada o aktualiach życia rejonu, pracach samorządu skierowanych na zachowanie spuścizny historycznej, poświęconych rozwojowi gospodarki i kultury rejonu.
  Takie inauguracje roku akademickiego na PUTW w poprzednich latach odbyły się w starostwach w Białej Wace, Dziewieniszkach, Butrymańcach, Koleśnikach, Kamionce i Turgielach. W tym roku w przyjaznej październikowej aurze zawitaliśmy do Podborza.

  W Podborskiej Szkole Podstawowej serdecznie przywitała nas dyrektorka Halina Molis. Seniorzy zwiedzili pomysłową wystawę darów jesieni, zapoznali się z estetycznie urządzonymi klasami i pracowniami przedmiotowymi, bazą materiałowo-wychowawczą.

  Tym razem inauguracja siódmego roku akademickiego odbyła się w Podborzu

  W auli odbył się pokaz multimedialny o historii Podborza. W XIX wieku wieś Podborze należała do rodziny Jundziłłów. Najbardziej znani są Józef Jundziłł, profesor botaniki Uniwersytetu Wileńskiego, autor dzieła „Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących jako i oswojonych” oraz Stanisław Bonifacy Jundziłł, profesor UW, założyciel wileńskiego ogrodu botanicznego. W czasie II wojny światowej Podborze oraz położona w głębi Puszczy Rudnickiej wieś Niewoniańce znajdowały się w centrum walk partyzanckich Armii Krajowej, mieszkańcy wspierali polskie oddziały żywnością, znaczna część mężczyzn należała do polskiego podziemia. Ukrywający się również w Puszczy Rudnickiej partyzanci sowieccy za odmowę wsparcia żywnością w 1943 roku wymordowali mieszkańców wsi Niewoniańce.
  Po prelekcji dyrektorki Haliny Molis o osiągnięciach zespołu szkoły uczniowie z wielkim kunsztem wykonali piosenki, tańce i scenki.

  Mer rejonu Zdzisław Palewicz niezmiennie wspiera seniorów w ich działalności

  Inaugurując nowy rok akademicki prezes PUTW Antoni Jankowski stwierdził, że mając dobre chęci, zachowując twórczy impet wieloletniej pracy, doznając życzliwego stosunku i pomocy kierownictwa samorządu oraz darczyńców można nie tylko brać aktywny udział w życiu społecznym, obcować, podróżować, poznawać świat, dokształcać się, dzielić się doświadczeniem, pomagać bliźnim, zwalczać znieczulicę, wzbogacać duchowo swe życie, ale też wnieść określony wkład do skarbnicy oświaty i kultury naszego rejonu i Wileńszczyzny. Jeszcze w 1975 roku profesor Halina Szwarc, założycielka pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce, napisała: „Ludzie starsi mają szczególnie ważną rolę do spełnienia. Nabyta przez nich wiedza, w połączeniu z doświadczeniem zgromadzonym w ciągu wielu lat życia, tworzy wartości bardzo cenne dla społeczeństwa, a im samym powinna dawać poczucie satysfakcji”.

  Cieszą nas wyniki sześcioletniej działalności około 100 członków PUTW. Aktywnie działają filie w Ejszyszkach i Jaszunach oraz koła zainteresowań: krajoznawczo-turystyczne, twórczości amatorskiej, chóru, ogrodników, wiary katolickiej, zdrowego trybu życia, robótek ręcznych oraz koło ZPL. Oprócz planowych wykładów, imprez i zajęć praktycznych nasi seniorzy wzięli udział w 95-ciu wyjazdach i wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych (z nich po rejonie – 33, po Litwie – 30, do Polski – 29, inne kraje – 3). W czasie podróży realizowaliśmy kolejne etapy wieloterminowych programów „Historia Litwy”, „Historia Polski”, „Śladami Jana Pawła II”. „Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w odrodzeniu Państwa Polskiego”, „Integracja międzypokoleniowa”, „Program ekumeniczny” i in.

  Na pikniku w kompleksie wypoczynkowym w Popiszkach

  Seniorzy z uwagą wysłuchali wystąpienia mera rejonu Zdzisława Palewicza, który wysoko ocenił aktywność i wyniki pracy społecznej seniorów, opowiedział też o osiągnięciach samorządu w realizacji programu ulepszenia bytu mieszkańców, rozwoju infrastruktury i warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz o szczególnej uwadze poświęcanej odrodzeniu i zachowaniu spuścizny historycznej i kulturalno-etnicznej. Zapewnił też seniorów o stałej pomocy merytoryczno-finansowej w ich działalności na przyszłość.
  Proboszcz parafii ksiądz Józef Aszkiełowicz mówił seniorom o potrzebie zgłębiania prawd wiary katolickiej oraz szczególnej roli babć i dziadków w wychowywaniu wnuków. Starosta Tadeusz Minakowski zapoznał słuchaczy z życiem i osiągnięciami społeczności starostwa. Wiele ciekawych rozważań w dyskusji o planie pracy na 2017/18 rok akademicki wypowiedzieli Danuta Obłoczyńska, Józefa Chorostin, Teresa Czułkiewicz i inni słuchacze.

  Po obradach uczestnicy zebrania zostali zaproszeni do szkolnej stołówki na obfity obiad ufundowany przez rejonowy oddział ZPL.
  Po obiedzie starosta Minakowski zaprosił seniorów na wycieczkę po starostwie. Mile byliśmy zaskoczeni pracą centrum kultury, zapoznaliśmy się z pracami porządkowymi na cmentarzu, odwiedziliśmy niedawno odrestaurowany neobarokowy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
  Podsumowanie wyników wycieczki odbyło się na pikniku w kompleksie wypoczynkowym we wsi Popiszki na obrzeżach Puszczy Rudnickiej.

  Trzeba przyznać, że słuchacze PUTW są awangardą seniorów, która mozolnie zmienia wizerunek biednego, schorowanego i pozostającego na marginesie społecznym emeryta. Nasi seniorzy żyją pełnią życia, aktywnie uczestniczą w działalności społecznej, dbają o zdrowie i wygląd, nie uciekają przed nowymi technologiami, ale się ich uczą, a ustawiczna edukacja i ambitne cele sprawiają, że nie mają czasu ani na choroby, ani na starzenie.

  Antoni Jankowski
  prezes PUTW w Solecznikach
  Fot. Danuta Jankowska

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Święto rodzin „Bądźmy Razem” [ Z GALERIĄ]

  W dniu 15 maja jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Rodzin. Z tej okazji 19 maja w parku w Rukojniach odbyło się niezwykle radosne i rodzinne święto „Bądźmy razem”. W tym samym dniu Kościół Katolicki obchodził uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli...

  Wystawa „Wojownicy Sarmaccy” w Kownie

  Wystawa czynna od 29 maja do 16 listopada 2024 roku ma na celu promocję tradycji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego — chlubnej tradycji solidarności, zgody, wspólnotowości i ukazanie okresu rozkwitu tych państw.  Wystawa ze względu na obecną...

  Z końcem kolektywizacji Litwy przyszedł głód. Mija 77 lat od uchwały KC KPZS

  Ten los dotknął także wielu Polaków na Wileńszczyźnie, którzy byli szczególnie na kolektywizację oporni. Sowieci jednak opór bezwzględnie złamali. Według dzisiejszych szacunków na Sybir z Litwy wywieziono 200 tys. osób, wywózki miały miejsce jeszcze przed przymusową kolektywizacją. Ponad 15...

  Przegląd BM TV z Danielem Ilkiewiczem. „Projekt Ustawy o mniejszościach narodowych otrzymał wiele poprawek”

  Jerry Meijer: Zacznijmy od harmonogramu pracy ministerstwa, skoro Pana przedstawiłem. Jak w tej chwili to wygląda? Daniel Ilkiewicz: Ta sesja sejmowa zbliża się do końca. Zaplanowana sesja sejmowa jest do końca czerwca. Pod to jest podpasowane ministerstwo sprawiedliwości, jak każdego...