Szkolenie EFHR: „Prawa człowieka w praktyce”

Nasze szkolenie „Prawa człowieka w praktyce” odbyło się 11-go listopada br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Było to drugie spotkanie w ramach cyklu szkoleń poświęconych tematyce prawa międzynarodowego. Szkolenie zostało przeprowadzone w języku angielskim i litewskim.

Szkolenie otworzyła prezentacja naszej wolontariuszki z Włoch, Chiary Antonucci o działalności Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR).
Była również krótka prezentacja dotycząca nowej inicjatywy europejskiej prowadzonej przez EFHR, „Minority SafePack”.

Elżbieta Kuzborska, która obecnie pracuje w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Genewie przedstawiła tematykę praw człowieka w praktyce i zanalizowała niektóre z najnowszych orzeczeń sądów krajowych i międzynarodowych.
Katarzyna Miksza, adiunkt na Uniwersytecie Michała Romera, przedstawiła międzynarodowe standardy zasady niedyskryminacji oraz ich praktyczne zastosowanie przez litewskie sądy.

Uczestnicy ocenili szkolenie jako interesujące i pożyteczne. Studentów szczególnie zaciekawiła cześć poświęcona przykładom z praktyki prawniczej.
W przeszłości EFHR organizowało szkolenia podczas których specjaliści prawa międzynarodowego dzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem i obserwacjami.

EFHR