W rejonie wileńskim planuje się założyć domy mieszkalne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Znajdujące się w gminie Kowalczuki Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego, uczestniczące w realizacji środka nr 08.1.1-CPVA-V-427 „Reforma opieki instytucjonalnej (infrastruktura)” planu wdrożenia piętnastej części 8 priorytetu rozdziału II programu „Wzmocnienie integracji społecznej i walka z ubóstwem” w latach 2014-2020 Inwestycyjnego Funduszu Unii Europejskiej planuje założenie grupowego domu mieszkalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dzieci niepełnosprawne są uważane za jedną z najbardziej wrażliwych grup społecznych, których ochrona praw wymaga szczególnej uwagi. Samorząd Rejonu Wileńskiego, starając się stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla dobra dziecka, umożliwić pełnowartościowe życie i uczestniczenie w życiu społeczeństwa, 23 listopada na posiedzeniu Rady postanowił zaakceptować decyzję o zatwierdzeniu sformowania i przekształcenia działki (nr kad. 4190/0200: 154), położonej przy ul. Vilniaus 13 we wsi Kowalczuki gminy Kowalczuki rej. wileńskiego.

Obok budynku Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka w gminie Kowalczuki, w założonym grupowym domu mieszkalnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będą stworzone warunki do zajętości dziennej, edukacji i innych niezbędnych usług społecznych. W wyposażonych pomieszczeniach, w których będzie mogło maksymalnie mieszkać 10 niepełnosprawnych dzieci, będą stworzone warunki zbliżone do środowiska domowego, ulepszone ich możliwości do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Taki dom grupowy dla dzieci niepełnosprawnych będzie pierwszy w rejonie wileńskim. Od 2004 roku działające Centrum Dzienne dla Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie rejonu wileńskiego świadczy usługi dla młodzieży w wieku 16-40 lat i dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. W rejonie wileńskim działają również dzienne świetlice dla dzieci, oferujące im treściwą działalność pozalekcyjną.