Więcej

  W rejonie wileńskim planuje się założyć domy mieszkalne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

  Czytaj również...

  Znajdujące się w gminie Kowalczuki Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego, uczestniczące w realizacji środka nr 08.1.1-CPVA-V-427 „Reforma opieki instytucjonalnej (infrastruktura)” planu wdrożenia piętnastej części 8 priorytetu rozdziału II programu „Wzmocnienie integracji społecznej i walka z ubóstwem” w latach 2014-2020 Inwestycyjnego Funduszu Unii Europejskiej planuje założenie grupowego domu mieszkalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

  Dzieci niepełnosprawne są uważane za jedną z najbardziej wrażliwych grup społecznych, których ochrona praw wymaga szczególnej uwagi. Samorząd Rejonu Wileńskiego, starając się stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla dobra dziecka, umożliwić pełnowartościowe życie i uczestniczenie w życiu społeczeństwa, 23 listopada na posiedzeniu Rady postanowił zaakceptować decyzję o zatwierdzeniu sformowania i przekształcenia działki (nr kad. 4190/0200: 154), położonej przy ul. Vilniaus 13 we wsi Kowalczuki gminy Kowalczuki rej. wileńskiego.

  Obok budynku Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka w gminie Kowalczuki, w założonym grupowym domu mieszkalnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będą stworzone warunki do zajętości dziennej, edukacji i innych niezbędnych usług społecznych. W wyposażonych pomieszczeniach, w których będzie mogło maksymalnie mieszkać 10 niepełnosprawnych dzieci, będą stworzone warunki zbliżone do środowiska domowego, ulepszone ich możliwości do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
  Taki dom grupowy dla dzieci niepełnosprawnych będzie pierwszy w rejonie wileńskim. Od 2004 roku działające Centrum Dzienne dla Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie rejonu wileńskiego świadczy usługi dla młodzieży w wieku 16-40 lat i dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. W rejonie wileńskim działają również dzienne świetlice dla dzieci, oferujące im treściwą działalność pozalekcyjną.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...