Więcej

  W rejonie wileńskim planuje się założyć domy mieszkalne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

  Czytaj również...

  Znajdujące się w gminie Kowalczuki Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego, uczestniczące w realizacji środka nr 08.1.1-CPVA-V-427 „Reforma opieki instytucjonalnej (infrastruktura)” planu wdrożenia piętnastej części 8 priorytetu rozdziału II programu „Wzmocnienie integracji społecznej i walka z ubóstwem” w latach 2014-2020 Inwestycyjnego Funduszu Unii Europejskiej planuje założenie grupowego domu mieszkalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

  Dzieci niepełnosprawne są uważane za jedną z najbardziej wrażliwych grup społecznych, których ochrona praw wymaga szczególnej uwagi. Samorząd Rejonu Wileńskiego, starając się stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla dobra dziecka, umożliwić pełnowartościowe życie i uczestniczenie w życiu społeczeństwa, 23 listopada na posiedzeniu Rady postanowił zaakceptować decyzję o zatwierdzeniu sformowania i przekształcenia działki (nr kad. 4190/0200: 154), położonej przy ul. Vilniaus 13 we wsi Kowalczuki gminy Kowalczuki rej. wileńskiego.

  Obok budynku Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka w gminie Kowalczuki, w założonym grupowym domu mieszkalnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będą stworzone warunki do zajętości dziennej, edukacji i innych niezbędnych usług społecznych. W wyposażonych pomieszczeniach, w których będzie mogło maksymalnie mieszkać 10 niepełnosprawnych dzieci, będą stworzone warunki zbliżone do środowiska domowego, ulepszone ich możliwości do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
  Taki dom grupowy dla dzieci niepełnosprawnych będzie pierwszy w rejonie wileńskim. Od 2004 roku działające Centrum Dzienne dla Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie rejonu wileńskiego świadczy usługi dla młodzieży w wieku 16-40 lat i dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. W rejonie wileńskim działają również dzienne świetlice dla dzieci, oferujące im treściwą działalność pozalekcyjną.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...