Finał projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” – weź udział w egzaminie i zdobądź atrakcyjne nagrody!

Piąta edycja projektu edukacyjnego „Europejczycy, Polacy, Obywatele” zorganizowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) powoli dobiega końca. Sześć tegorocznych bloków tematycznych zostało przedstawionych w piątkowych artykułach na łamach dziennika „Kurier Wileński” oraz na falach radia „Znad Wilii”.

Pragniemy poinformować, iż zwieńczenie projektu będzie przeprowadzone za pośrednictwem platformy wos.efhr.eu, na której uczniowie klas 9-12 mogą się zarejestrować i przystąpić do egzaminu w dniach 7-8 grudnia 2017 r.
Egzamin będzie składał się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt, za nieprawidłową 0) i 3 pytań otwartych (można uzyskać 10 punktów za jedno pytanie otwarte). W części testowej egzaminu uzyskać można maksymalnie 30 punktów, za pytania otwarte również 30.
W sumie zdobyć będzie można 60 punktów.
Każde pytanie testowe ma 3 warianty odpowiedzi. Aby zdać egzamin, należy zdobyć co najmniej 30 punktów.

Jednak należy podjąć próbę odpowiedzenia na co najmniej dwa pytania otwarte. Prace w których nie znajdą się odpowiedzi na pytania otwarte, nie będą sprawdzane. Odpowiedź powinna zawierać przykłady, być przejrzysta, jasna, dotyczyć tematu i dokładnie odpowiadać na wskazane pytanie w zadaniu. Na udzielenie odpowiedzi uczniowie będą mieli łącznie 40 minut.
Do egzaminu można przystąpić tylko jeden raz, w wybranym przez siebie dniu i porze. Wyniki ogłoszone zostaną na uroczystej gali EFHR, która się odbędzie 15 grudnia br. od godz. 16 w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (ul. V. Druskio 11).
Pytania egzaminacyjne opracowane zostały na podstawie podręcznika „Europejczycy, Polacy, Obywatele” oraz audycji i artykułów, które dostępne są na stronie internetowej EFHR.

Wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające uczestnictwo.
Dla trzech osób, które wykażą się najlepszą wiedzą zaplanowane są atrakcyjne nagrody: I miejsce – rower, II miejsce – lot balonem, III miejsce – bilety autobusem Eurolines do Rygi w obie strony, dla wyróżnionej osoby – gra planszowa.
W tym roku, przewidzieliśmy również dodatkową nagrodę dla nauczyciela, którego uczeń zwycięży w konkursie, jest to dziesięciodniowy pobyt w klinice rehabilitacyjnej w Krojantach. Każdy uczestnik również otrzyma rabat w wysokości 50 proc. na pobyt w Parku wodnym „Vichy“.

Za nagrody dziękujemy naszym sponsorom: przewoźnikowi Eurolines, Klinice rehabilitacyjnej w Krojantach, Samorządowi miasta Wilno, Instytutowi Polskiemu w Wilnie, Uniwersytetowi w Murcji, Biurowi Rzecznika Praw Dziecka oraz Parku wodnemu „Vichy”.
Patroni medialni  – dziennik „Kurier Wileński”, „Wilnoteka” oraz „Radio Znad Wilii”.
Aby przystąpić do egzaminu, należy założyć konto na platformie wos.efhr.eu. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny (+370 691 50 822) lub mailowy wos@efhr.eu.

EFHR