Więcej

    Lekcja z Powstania Wielkopolskiego

    Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 99 lat temu – 27 grudnia 1918 roku – należy do tych polskich zrywów narodowych, które zakończyły się sukcesem. A także w gronie tych, o których się mówi i pamięta mniej. Złośliwcy twierdzą, iż dlatego – że było wygrane. Prawda bywa bardziej banalna – po prostu ze względu na to, że każda z politycznych frakcji chciała przeciągnąć kołderkę sukcesu na swoją stronę, a skutkująca konfuzja zepchnęła zwycięstwo w niepamięć. O Powstaniu Wielkopolskim pamiętać zaś warto.
    Zwycięstwo Wielkopolan zaowocowało tym, iż Wielkopolska – kolebka polskiej państwowości, będąca pod zaborem pruskim — znalazła się w granicach niepodległego państwa polskiego. Ale pamiętać warto również o tym, w jaki sposób do tego doszło. Komendant powstania, Mieczysław Paluch, potrafił zjednać sobie różne stronnictwa Polaków, a dzięki sprytowi i przedsiębiorczości polską armię powstańczą organizował za pieniądze pruskiego zaborcy i korzystając z jego zasobu administracyjnego.
    Niestety, sprytu takiego zabrakło naszym elitom w czasie II wojny światowej, kiedy to Mieczysław Paluch, podobnie jak wielu innych chcących służyć Polsce, został zgnojony przez tych, którzy woleli służyć własnym ambicjom…