Więcej

  Dzięki wspólnym projektom – poprawa warunków infrastruktury w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Utrzymanie dróg i ulic jest jedną z głównych i priorytetowych działalności Samorządu rejonu wileńskiego, jedną z najważniejszych dla mieszkańców rejonu wileńskiego.

  W celu zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu na drogach i ulicach rejonu wileńskiego, a także poprawy infrastruktury sieci wszystkich samorządowych lokalnych dróg i ulic, Samorząd wspólnie z osobami fizycznymi i prawnymi realizuje wspólne inicjatywy w zakresie współfinansowania asfaltowania dróg, ulic i chodników, remontu nawierzchni żwirowych.
  W r. 2017 zrealizowano nawet 15 projektów o łącznej wartości ponad 1 147 mln. euro. W porównaniu do r. 2016 50% środków finansowych (ponad 260 800 euro) było przeznaczone na realizację robót 5 obiektów (łączna kwota – 700 521 euro, wyasfaltowano ponad 3 kilometrów dróg lokalnych rejonu wileńskiego). Według projektów zrealizowanych w 2017 r. zostało wyasfaltowanych 7,8 km dróg o znaczeniu lokalnym i ulic. To naprawdę zadowalający wynik.

  Samorząd rejonu wileńskiego stale dąży do stworzenia jak najprzychylniejszych warunków infrastruktury dla mieszkańców rejonu, do przeznaczenia finansowania i zrealizowania kilku projektów renowacji dróg. Na ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady, 20 grudnia, zatwierdzono nową redakcję Opisu procedury budowy, rekonstrukcji i remontu komunikacji w obecności osób fizycznych i prawnych, który pozwoli mieszkańcom zwracać się nie tylko w sprawie współfinansowania elementów nawierzchni dróg i ulic. Od teraz osoby fizyczne i prawne wspólnie z Samorządem będą mogły zakładać, rekonstruować lub remontować chodniki, pasy dzielące, środki techniczne informacji i monitorowania kontroli ruchu, przystanki komunikacji publicznej oraz punkty końcowe, miejsca parkingowe, środki techniczne, zieleńce przed zanieczyszczeniami i hałasem, środki urządzenia oświetlenia, sieci inżynieryjne zbierania i odprowadzania wody deszczowej, sieci drenażu i urządzenia na czerwonych pasach ulic.

  Wspólnie zrealizowane projekty niewątpliwie będą miały pozytywny wpływ na poziom systemów infrastruktury i transportu w rejonie wileńskim i jednocześnie zaspokoją potrzeby i oczekiwania mieszkańców rejonu.
  Zapraszamy wszystkie osoby fizyczne i prawne rejonu do skorzystania z okazji, aby przyczynić się do porządkowania dróg rejonu oraz do składania wniosków o współfinansowania robót budowy/rekonstrukcji/ remontu komunikacji. Wartość opłacanych przez Samorząd robót nie może przekroczyć 50% wartości całkowitej. Prace są prowadzone zgodnie z projektem przygotowanym przez inicjatorów i uzgodnionym z Samorządem.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...

  Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  Narodziny dziecka to nie tylko radość dla rodziców, lecz także ważne wydarzenie dla samorządu. Symboliczną wyprawką noworodków chcemy pogratulować każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, który przyszedł na świat, pocieszyć się wspólnie z rodzicami i wesprzeć ich zwiększonymi środkami finansowymi. Ta...