Dzięki wspólnym projektom – poprawa warunków infrastruktury w rejonie wileńskim

Utrzymanie dróg i ulic jest jedną z głównych i priorytetowych działalności Samorządu rejonu wileńskiego, jedną z najważniejszych dla mieszkańców rejonu wileńskiego.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu na drogach i ulicach rejonu wileńskiego, a także poprawy infrastruktury sieci wszystkich samorządowych lokalnych dróg i ulic, Samorząd wspólnie z osobami fizycznymi i prawnymi realizuje wspólne inicjatywy w zakresie współfinansowania asfaltowania dróg, ulic i chodników, remontu nawierzchni żwirowych.
W r. 2017 zrealizowano nawet 15 projektów o łącznej wartości ponad 1 147 mln. euro. W porównaniu do r. 2016 50% środków finansowych (ponad 260 800 euro) było przeznaczone na realizację robót 5 obiektów (łączna kwota – 700 521 euro, wyasfaltowano ponad 3 kilometrów dróg lokalnych rejonu wileńskiego). Według projektów zrealizowanych w 2017 r. zostało wyasfaltowanych 7,8 km dróg o znaczeniu lokalnym i ulic. To naprawdę zadowalający wynik.

Samorząd rejonu wileńskiego stale dąży do stworzenia jak najprzychylniejszych warunków infrastruktury dla mieszkańców rejonu, do przeznaczenia finansowania i zrealizowania kilku projektów renowacji dróg. Na ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady, 20 grudnia, zatwierdzono nową redakcję Opisu procedury budowy, rekonstrukcji i remontu komunikacji w obecności osób fizycznych i prawnych, który pozwoli mieszkańcom zwracać się nie tylko w sprawie współfinansowania elementów nawierzchni dróg i ulic. Od teraz osoby fizyczne i prawne wspólnie z Samorządem będą mogły zakładać, rekonstruować lub remontować chodniki, pasy dzielące, środki techniczne informacji i monitorowania kontroli ruchu, przystanki komunikacji publicznej oraz punkty końcowe, miejsca parkingowe, środki techniczne, zieleńce przed zanieczyszczeniami i hałasem, środki urządzenia oświetlenia, sieci inżynieryjne zbierania i odprowadzania wody deszczowej, sieci drenażu i urządzenia na czerwonych pasach ulic.

Wspólnie zrealizowane projekty niewątpliwie będą miały pozytywny wpływ na poziom systemów infrastruktury i transportu w rejonie wileńskim i jednocześnie zaspokoją potrzeby i oczekiwania mieszkańców rejonu.
Zapraszamy wszystkie osoby fizyczne i prawne rejonu do skorzystania z okazji, aby przyczynić się do porządkowania dróg rejonu oraz do składania wniosków o współfinansowania robót budowy/rekonstrukcji/ remontu komunikacji. Wartość opłacanych przez Samorząd robót nie może przekroczyć 50% wartości całkowitej. Prace są prowadzone zgodnie z projektem przygotowanym przez inicjatorów i uzgodnionym z Samorządem.