Samorząd Rejonu Wileńskiego zmniejszył obciążenie podatkiem gruntowym

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekt uchwały na którego podstawie w 2018 r. dla mieszkańców rejonu wileńskiego będzie stosowana ulga podatkowa
Foto: vrsa.lt

Od 2013 r. po przyjęciu przez Sejm poprawek do Ustawy o podatku od gruntów i z początkiem obliczania podatku nie od nieindeksowanej, a od średniej wartości rynkowej, w ostatnich latach dla mieszkańców Litwy nawet kilkakrotnie wzrosły podatki za grunty, toteż Samorząd Rejonu Wileńskiego, rozumiejąc obciążenia podatkowe mieszkańców, wyciąga dłoń pomocy.

W 2013-2016 latach podatkowych wartość podatku gruntowego była obliczana na podstawie przepisów okresu przejściowego (od wartości podatkowej 2013 r. było odejmowane 80% wzrostu wartości, w okresie podatkowym 2014 roku odejmuje się 60% wzrostu wartości, w 2015 roku – 40%, w 2016 roku – 20%). W tym okresie podatek wzrastał stopniowo i po zakończeniu okresu przejściowego w r. 2017, dla mieszkańców Litwy w porównaniu do 2012 roku nawet kilkakrotnie wzrosły podatki za ziemię, dlatego Samorząd Rejonu Wileńskiego, w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych ze swego budżetu przyznał jeszcze jedną ulgę – dla właścicieli działek gruntów o przeznaczeniu mieszkalnym.

20 grudnia b. r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła przedłożony projekt uchwały, na którego podstawie w 2018 r. dla mieszkańców rejonu wileńskiego (z wyjątkiem wspólnot ogrodników i właścicieli innych działek) będzie stosowana ulga podatkowa dla osób fizycznych zmniejszona aż o 50 procent od obliczonego podatku za grunty innego przeznaczenia (użytkowania gruntów – tereny budynków jedno mieszkalnych i dwu mieszkalnych) znajdujące się w rejonie wileńskim. Jeżeli właściciel gruntu ma więcej niż jedną działkę gruntu wyznaczonego przeznaczenia i wykorzystywania, ulga będzie stosowana dla jednej działki, której szacunkowa kwota podatku jest najwyższa.
Podobnie jak w latach ubiegłych, te same ulgi podatkowe za ziemię będą stosowane dla właścicieli gruntów – osób fizycznych, w których rodzinach na początku okresu podatkowego nie ma osób zdolnych do pracy, którym jest przyznane 0-40 % zdolności do pracy lub którzy osiągnęli wiek emerytalny lub są niepełnoletni, wielkość działki zwolnienia z podatku gruntowego: na obszarach wiejskich – 3 ha, w mieście Niemenczyn – 0,25 ha.
Również, jak wcześniej, mieszkańcy rejonu wileńskiego będą zwolnieni z podatku od gruntów o przeznaczeniu rolnym o łącznej powierzchni gruntów (z wyjątkiem gruntów amatorskich wspólnot ogrodowych) nieprzekraczających: ma obszarach wiejskich – 5 ha; w mieście Niemenczyn – 0,25 ha.
Ulgi podatkowe nie będą stosowane dla właścicieli, których działki są opuszczone lub są przypadki spalania trawy.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o rolników rejonu, propaguje i wspiera rolnictwo, dąży do zachowania najlepszych tradycji gospodarowania i zrównoważonej działalności gospodarczej w rolnictwie. Po tym, jak 4 października 2017 r. Rząd Republiki Litwy na poziomie republikańskim ogłosił stan ekstremalny z powodu szkód, wywołanych przez zjawiska meteorologiczne w sektorze rolnym, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego w celu zmniejszenia strat, spowodowanych przez zjawiska meteorologiczne w r. 2017 dla rolników rejonu wileńskiego, na posiedzeniu Rady 23 listopada jednogłośnie podjął decyzję o zwolnieniu mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy w 2017 roku zadeklarowali uprawy rolne, od 2017 roku zwolnić od podatku gruntowego za grunty o przeznaczeniu rolnym, położone na terenie rejonu wileńskiego.