Świąteczny nastrój w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego

Goście uroczystości wspólnie ze wspólnotą Centrum wykonali świąteczne aniołki
Foto: vrsa.lt

Okres Bożego Narodzenia jest zawsze wypełniony światłem duchowym, miłością, nadzieją i wiarą w lepszy świat. 21 grudnia b. r. w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego odbyło się tradycyjne łamanie się opłatkiem, które zgromadziło wszystkich podopiecznych centrum i honorowych gości.

Na początku uroczystości dyrektor Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Justina Turbienė z radością przywitała i pozdrowiła niecierpliwie czekających na tę imprezę podopiecznych centrum i zawsze swoim udziałem cieszących gości: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, starostę frakcji sejmowej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Ritę Tamašunienė, proboszcza parafii św. Anny w Duksztach ks. Henryka Naumowicza, kierownik Wydziału Opieki Społecznej Administracji Rejonu Wileńskiego Irenę Ingielewicz, zastępca kierownika Elenę Kačanovskienė i przedstawicieli Wydziału Ochrony Praw Dziecka, wójt gminy Dukszty Wacławę Baniukiewicz, dyrektor Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole Alfredę Jankowską i członków wspólnot okolic Dukszt.
„Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie” – witając uczestników uroczystości, powiedziała dyrektor Centrum.
Przybyła posłanka na Sejm Rita Tamašunienė, winszując wszystkich zgromadzonych z okazji Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku, życzyła społeczności Centrum spełnienia życzeń i pragnień, a specjalistom pracującym w Centrum podziękowała za dobrą i znaczącą pracę dla dobra publicznego.

Uczestnicząca każdego roku w wigilijnym łamaniu się opłatkiem mer Samorządu Rejonu Wileńskiego nie kryła zachwytu ze szczerości i entuzjazmu podopiecznych Centrum. „Święta Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych okresów w roku, kiedy mamy okazję zatrzymać się na chwilę i spotkać te piękne święta, w okresie adwentu zastanowić się nad własnym postępowaniem. Łamiąc się opłatkiem w okresie Bożego Narodzenia, dzielimy się chlebem i miłością z naszymi najbliższymi i najdroższymi. Dzisiaj po raz kolejny możemy upewnić się, że w tym Centrum nie brakuje miłości, szacunku i szczerości w stosunku do siebie. W swoim imieniu i w imieniu całego Samorządu życzę, aby pracujący w tym Centrum czuli się, jak we własnej rodzinie, żeby tu zawsze panowało ciepło, zrozumienie, miłość i wzajemny szacunek. Serdecznie dziękuję osobom pracującym tutaj, które przyczyniły się do powstania tego Centrum. Chociaż wiem, jaka ciepła i przytulna atmosfera panuje tutaj, z całego serca pragnę, aby dzieci uczęszczające do Centrum miały pełną miłości i harmonii rodzinę”, – powiedziała mer.

Podczas imprezy serca gości swoim pięknym występem i świątecznymi kolędami rozgrzeli podopieczni Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka oraz świetlicy „Arka”. Goście uroczystości wspólnie ze wspólnotą Centrum mogli wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze kolędy i wykonać świąteczne aniołki, którymi ozdobili choinkę.
Po wspólnych modlitwach proboszcz parafii św. Anny w Duksztach ks. Henryk Naumowicz pobłogosławił opłatki i życzył wszystkim pełnych nadziei świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego nadchodzącego Nowego Roku!