Więcej

  Kolejne inicjatywy rejonów wileńskiego i oszmiańskiego

  Czytaj również...

  Podczas spotkania omówiono realizację planowanych wspólnych projektów Rejonu Wileńskiego i Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego
  Fot. vrsa.lt

  Realizacja wspólnych projektów była tematem spotkania przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego i Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego (Białoruś).

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła w minionym tygodniu delegacja Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, na czele z zastępcą naczelnika Galiną Ludkowskają.
  Goście z Białorusi spotkali się z dyrektor administracji Lucyną Kotłowską, kierownik Wydziału Inwestycji Dorotą Korwin-Piotrowską, gł. specjalistką Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Grażyną Gołubowską, zastępcą naczelnego lekarza Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego Nataliją Kečiną.
  Podczas spotkania omówiono realizację planowanych wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy i Sąsiedztwa Transgranicznego Europejskiego Partnerstwa Łotwy, Litwy i Białorusi.

  Jeden z projektów dotyczy dziedziny społecznej – zwiększania dostępności usług socjalnych dla osób starszych, niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie oferty już istniejących placówek socjalnych (w ramach projektu powstała dobudówka Domu Opieki w Podbrzeziu i realizowane są działania w podobnej placówce w rejonie oszmiańskim).
  Inny projekt skierowany jest na propagowanie i dostosowanie do potrzeb turystycznych XIX-wiecznych osiągnięć naukowych po obu stronach granicy. Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego szlaku po punktach łuku geodezyjnego Struve.
  W najbliższym czasie Oszmiana i rejon wileński planują realizację projektu „Promowanie współpracy kulturalnej poprzez granice w regionie”. W toku realizacji projektu planowana jest rekonstrukcja gmachu ośrodka kultury w Miednikach, urządzenie placu ze sceną i ławkami, placyków zabaw dla dzieci i in. W rejonie oszmiańskim zostanie natomiast urządzony amfiteatr, uporządkowane otoczenie.

  Wydana też zostanie publikacja o zespołach artystycznych z rejonów wileńskiego i oszmiańskiego. Ponadto uszyte zostaną stroje sceniczne oraz powstanie reportaż o promowaniu współpracy kulturalnej po obu stronach granicy.
  Kolejny projekt do zrealizowania dotyczy poprawy dostępności usług szybkiej pomocy medycznej dla osób starszych w rejonach wileńskim i oszmiańskim.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego i Oszmiański Rejonowy Komitet Wykonawczy pomyślnie współpracują od 2007 roku. W latach 2012-2013 zrealizowano wspólny projekt „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”. Projekt połączył rejony wileński i oszmiański w jeden szlak turystyczny „Szlaki historyczne Wyżyny Oszmiańskiej”, przedstawiający miejscowości pamiętające czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego. W trakcie realizacji projektu w Muzeum Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie stworzono ekspozycję o życiu i działalności poety, a także wirtualny szlak turystyczny pogranicza, wystawę fotografii trasy, urządzono stoiska informacyjne szlaku i terminal informacyjny. Opracowano publikacje turystyczne w językach litewskim, angielskim, rosyjskim, białoruskim i polskim.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...

  Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  Narodziny dziecka to nie tylko radość dla rodziców, lecz także ważne wydarzenie dla samorządu. Symboliczną wyprawką noworodków chcemy pogratulować każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, który przyszedł na świat, pocieszyć się wspólnie z rodzicami i wesprzeć ich zwiększonymi środkami finansowymi. Ta...