Kolejne inicjatywy rejonów wileńskiego i oszmiańskiego

Podczas spotkania omówiono realizację planowanych wspólnych projektów Rejonu Wileńskiego i Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego
Fot. vrsa.lt

Realizacja wspólnych projektów była tematem spotkania przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego i Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego (Białoruś).

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła w minionym tygodniu delegacja Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, na czele z zastępcą naczelnika Galiną Ludkowskają.
Goście z Białorusi spotkali się z dyrektor administracji Lucyną Kotłowską, kierownik Wydziału Inwestycji Dorotą Korwin-Piotrowską, gł. specjalistką Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Grażyną Gołubowską, zastępcą naczelnego lekarza Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego Nataliją Kečiną.
Podczas spotkania omówiono realizację planowanych wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy i Sąsiedztwa Transgranicznego Europejskiego Partnerstwa Łotwy, Litwy i Białorusi.

Jeden z projektów dotyczy dziedziny społecznej – zwiększania dostępności usług socjalnych dla osób starszych, niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie oferty już istniejących placówek socjalnych (w ramach projektu powstała dobudówka Domu Opieki w Podbrzeziu i realizowane są działania w podobnej placówce w rejonie oszmiańskim).
Inny projekt skierowany jest na propagowanie i dostosowanie do potrzeb turystycznych XIX-wiecznych osiągnięć naukowych po obu stronach granicy. Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego szlaku po punktach łuku geodezyjnego Struve.
W najbliższym czasie Oszmiana i rejon wileński planują realizację projektu „Promowanie współpracy kulturalnej poprzez granice w regionie”. W toku realizacji projektu planowana jest rekonstrukcja gmachu ośrodka kultury w Miednikach, urządzenie placu ze sceną i ławkami, placyków zabaw dla dzieci i in. W rejonie oszmiańskim zostanie natomiast urządzony amfiteatr, uporządkowane otoczenie.

Wydana też zostanie publikacja o zespołach artystycznych z rejonów wileńskiego i oszmiańskiego. Ponadto uszyte zostaną stroje sceniczne oraz powstanie reportaż o promowaniu współpracy kulturalnej po obu stronach granicy.
Kolejny projekt do zrealizowania dotyczy poprawy dostępności usług szybkiej pomocy medycznej dla osób starszych w rejonach wileńskim i oszmiańskim.

Samorząd Rejonu Wileńskiego i Oszmiański Rejonowy Komitet Wykonawczy pomyślnie współpracują od 2007 roku. W latach 2012-2013 zrealizowano wspólny projekt „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”. Projekt połączył rejony wileński i oszmiański w jeden szlak turystyczny „Szlaki historyczne Wyżyny Oszmiańskiej”, przedstawiający miejscowości pamiętające czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego. W trakcie realizacji projektu w Muzeum Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie stworzono ekspozycję o życiu i działalności poety, a także wirtualny szlak turystyczny pogranicza, wystawę fotografii trasy, urządzono stoiska informacyjne szlaku i terminal informacyjny. Opracowano publikacje turystyczne w językach litewskim, angielskim, rosyjskim, białoruskim i polskim.