Możliwości realizacji nowych projektów w rejonie wileńskim

Podczas spotkania omówione idee, cele i zakres realizacji wspólnego projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej Fot. vrsa.lt

18 stycznia 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedzili gości z miasta Orzysz z Polski, którzy przybyli, aby omówić możliwości realizacji międzynarodowego projektu, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany wspólnie z Samorządem Rejonu Wileńskiego.

W spotkaniu z gośćmi z miasta Orzysz uczestniczyła Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, kierownik Wydziału Inwestycji Dorota Korwin-Piotrowska, specjaliści Samorządu i burmistrz miasta Orzysz Zbigniew Włodkowski z delegacją.

Podczas spotkania omówiono możliwości, idee, cele i zakres realizacji wspólnego projektu miasta Orzysz i Samorządu Rejonu Wileńskiego. W trakcie spotkania umówiono się wspólnie realizować międzynarodowy projekt, dzięki któremu Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego, jej nauczyciele i uczniowie będą zaopatrzeni w nowy sprzęt i inwentarz sportowy. Ten projekt przyczyni również się do sprawnej współpracy pomiędzy rejonem wileńskim i miastem Orzysz.

St. specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Jerzy Lewko przedstawił działalność Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego, osiągnięcia wychowanków i wszystkie dziedziny sportu, które mają możliwość wybrać uczniowie Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego. Były wyszczególnione również osiągnięcia biathlonistów rejonu wileńskiego.
Zrealizowany projekt pomoże sportowcom rejonu wileńskiego, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki nie tylko w zawodach na Litwie, ale także w międzynarodowych.