Więcej

  Możliwości realizacji nowych projektów w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Podczas spotkania omówione idee, cele i zakres realizacji wspólnego projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej Fot. vrsa.lt

  18 stycznia 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedzili gości z miasta Orzysz z Polski, którzy przybyli, aby omówić możliwości realizacji międzynarodowego projektu, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany wspólnie z Samorządem Rejonu Wileńskiego.

  W spotkaniu z gośćmi z miasta Orzysz uczestniczyła Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, kierownik Wydziału Inwestycji Dorota Korwin-Piotrowska, specjaliści Samorządu i burmistrz miasta Orzysz Zbigniew Włodkowski z delegacją.

  Podczas spotkania omówiono możliwości, idee, cele i zakres realizacji wspólnego projektu miasta Orzysz i Samorządu Rejonu Wileńskiego. W trakcie spotkania umówiono się wspólnie realizować międzynarodowy projekt, dzięki któremu Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego, jej nauczyciele i uczniowie będą zaopatrzeni w nowy sprzęt i inwentarz sportowy. Ten projekt przyczyni również się do sprawnej współpracy pomiędzy rejonem wileńskim i miastem Orzysz.

  St. specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Jerzy Lewko przedstawił działalność Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego, osiągnięcia wychowanków i wszystkie dziedziny sportu, które mają możliwość wybrać uczniowie Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego. Były wyszczególnione również osiągnięcia biathlonistów rejonu wileńskiego.
  Zrealizowany projekt pomoże sportowcom rejonu wileńskiego, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki nie tylko w zawodach na Litwie, ale także w międzynarodowych.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...