Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada podjęła ważne uchwały

Rada samorządu rejonu wileńskiego zebrała się na pierwsze posiedzenie w 2018 roku Fot. vrsa.lt

Na zwołanym w tym roku pierwszym posiedzeniu Rady 26 stycznia omówiono 20 projektów uchwał ważnych dla społeczeństwa. Mówiono o taryfach cen transportu pasażerskiego, organizowaniu odżywiania w szkołach, zwiększeniu efektywności opieki zdrowotnej i pogotowia, nadawaniu nazw ulicom i innych istotnych kwestiach.

Na początku posiedzenia mer Samorządu Rejonu Wileńskiego powitała przybyłego na pierwsze posiedzenie Rady w 2018 roku posła na Sejm Czesława Olszewskiego, a także wszystkich zgromadzonych członków Rady, pracowników Samorządu i mieszkańców rejonu.
Rada zatwierdziła nową taryfę ceny transportu pasażerskiego za jeden kilometr podróży w rejonie wileńskim. Taryfa ceny transportu pasażerskiego ze względu na czynniki ekonomiczne została nieznacznie zwiększona do 0,065 euro (bez VAT), ale jak to było wcześniej, pozostanie ona najniższa ze wszystkich samorządów na Litwie.
Dążąc do planowego udoskonalenia systemu oświaty w rejonie wileńskim, następną uchwałą Rady było zatwierdzenie opisu procedury organizacji odżywiania w szkołach. Podjęta decyzja zapewni odpowiednią organizację odżywiania w szkołach ogólnokształcących zgodnie z przepisami obowiązującymi w rejonie wileńskim.

Kolejny projekt uchwały ma na celu polepszenie efektywności podstawowych usług opieki zdrowotnej poprzez poprawę dostępności i jakości usług odontologicznych dla dzieci i młodzieży oraz podstawowych usług opieki zdrowotnej dla osób starszych. Podczas spotkania Samorządu Rejonu Wileńskiego i Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego (Białoruś) 19 stycznia 2018 r. mówiło się o planowanej realizacji wspólnych projektów, zgodnie z „Programem Współpracy Transgranicznej Litwy, Łotwy i Białorusi na lata 2014-2020”. Zgodnie z tym programem postanowiono zrealizować projekt „Poprawa dostępności usług pogotowia medycznego dla najbardziej wrażliwych grup mieszkańców rejonów wileńskiego i oszmiańskiego”. Celem projektu jest poprawa dostępności opieki medycznej dla starszych mieszkańców wsi rejonów wileńskiego i oszmiańskiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Podczas posiedzenia zaaprobowano projekt umowy o współpracy Samorządu Rejonu Wileńskiego i Powiatu Braniewo Rzeczypospolitej Polskiej, który przewiduje współpracę we wspólnych projektach w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, współpracę międzyinstytucjonalną i gospodarczą, jak również współpracę w innych dziedzinach. Odpowiedzialną za wykonanie umowy będzie gmina Sużany Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, aby oddać hołd dla tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wielkiego przyjaciela Litwy, prawnika polskiego, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, działacza politycznego Lecha Kaczyńskiego, zatwierdziła projekt uchwały o nadaniu imienia Lecha Kaczyńskiego placowi przy dworze Houwaltów w Mejszagole. W 2006 roku prezydenci Polski i Litwy Lech Kaczyński i Valdas Adamkus odwiedzili Patriarchę Wileńszczyzny, ks. Prałata Józef Obrembskiego z okazji 100. jubileuszu, wyrażając szacunek i wdzięczność za wieloletnią posługę duszpasterską. Nadanie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego placowi przy dworze Houwaltów uwieczni historyczną wizytę i historyczną osobowość, symbolizującą pokój, zgodę i przyjaźń obu krajów.