Więcej informacji na temat możliwości skorzystania z gwarantowanej przez państwo pomocy prawnej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

Wszyscy mieszkańcy rejonu wileńskiego mają możliwość zwracania się do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo.

Gwarantowana przez państwo pomoc prawna obejmuje podstawową pomoc prawną (informacje prawne, konsultacje prawne i dokumenty prawne przeznaczone dla instytucji państwowych i samorządowych, z wyjątkiem dokumentów procesowych) i wtórnej pomocy prawnej (przygotowanie dokumentów procesowych, obrona i reprezentowanie w sądzie, w tym postępowanie egzekucyjne).

Gwarantowana przez państwo pomoc prawna obejmuje porady w sprawie rozstrzygnięcia sporu pozasądowego, działania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu i sporządzenia umowy ugodowej, ale nie obejmuje wypełniania deklaracji organów podatkowych.

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy chcą skorzystać z możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, powinni zwracać się do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego podstawowej pomocy prawnej udziela st. specjalista Działu Prawnego Sławomir Moroz, pod adresem: ul. Rinktinės 50, Wilno, gab. 313, tel. 275 50 67, e-mail: slavomir.moroz@vrsa.lt

Podstawowa pomoc prawna jest udzielana:

W poniedziałki i środy od godz. 7.30 do godz. 16.30
We wtorki i czwartki od godz. 8.30 do godz. 17.30
W piątki od godz. 7.30 do godz. 15.15.