W placówkach edukacji rejonu wileńskiego zostanie zmieniona struktura wewnętrzna

Dążąc do kontynuowania tworzenia sprzyjających warunków do osiągania wyższej jakości kształcenia i w celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na oświatę, 20 lutego b. r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła częściowo zmieniony plan ogólny reorganizacji sieci szkół ogólnokształcących na lata 2016-2020.

Po dokonaniu analizy sieci szkół ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego, od 1 września 2018 r. postanowiono dokonać reformy sieci szkół ogólnokształcących w następujących placówkach edukacji:

 • Po uzyskaniu zezwolenia i (lub) zgody instytucji realizującej projekt (Szkoła Podstawowa w Ciechanowiszkach rejonu wileńskiego uczestniczy w projekcie „Urządzenie kotła na biopaliwo w Szkole Podstawowej w Ciechanowiszkach”), Szkołę Podstawową w Ciechanowiszkach rejonu wileńskiego dołączyć do Gimnazjum w Zujunach;

 • Po uzyskaniu zezwolenia i (lub) zgody instytucji realizującej projekt przedszkole w Mościszkach rejonu wileńskiego (przedszkole w Mościszkach rejonu wileńskiego uczestniczy w projekcie „Renowacja budynku przedszkola w Mościszkach rej. Wileńskiego”) dołączyć do Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach rejonu wileńskiego;

 • Dział edukacji podstawowej w Pikieliszkach rejonu wileńskiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki staje się działem edukacji początkowej Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu rejonu wileńskiego;

 • Dział edukacji podstawowej w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie staje się działem edukacji początkowej w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie rejonu wileńskiego;
 • Szkoła-przedszkole w Glinciszkach rejonu wileńskiego staje się Przedszkolem w Glinciszkach rejonu wileńskiego;

 • Szkoła-przedszkole w Kabiszkach rejonu wileńskiego staje się Przedszkolem w Kabiszkach rejonu wileńskiego;

 • Po uzyskaniu zezwolenia i (lub) zgody instytucji realizującej projekt (Szkoła przedszkole w Miednikach rejonu wileńskiego bierze udział w projekcie „Renowacja budynku szkoły-przedszkola w Miednikach rejonu Wileńskiego”), Szkoła-przedszkole w Miednikach rejonu wileńskiego staje się Przedszkolem w Miednikach rejonu wileńskiego;

 • Po uzyskaniu zezwolenia i (lub) zgody instytucji realizującej projekt (Szkoła-Centrum Wielofunkcyjnego w Rudowsiach rejonu wileńskiego bierze udział w projekcie „Renowacja budynku Szkoły-przedszkola w Rudowsiach”) Szkoła-Centrum Wielofunkcyjne w Rudowsiach rejonu wileńskiego staje się Centrum Wielofunkcyjnym w Rudowsiach rejonu wileńskiego;

 • Zamyka się dział edukacji początkowej w Wołczunach Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze rejonu wileńskiego;

 • Zamyka się dział edukacji początkowej w Wojdatach Gimnazjum w Pogirach;

 • Zamyka się dział edukacji początkowej w Starym Siole Gimnazjum w Rukojniach.

Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie kontynuować starania, aby ukierunkowanie udoskonalać system edukacji rejonu i skutecznie realizować reorganizację sieci szkół.