W zatwierdzonym budżecie Samorządu Rejonu Wileńskiego na 2018 rok – szczególna uwaga na jakość edukacji i poprawę warunków życia

Samorząd Rejonu Wileńskiego 2018 rok rozpoczyna od zatwierdzenia dokładnie zanalizowanego budżetu, który jest zaplanowany tak, żeby w rejonie wileńskim i nadal była utrzymywana stabilność finansowa i poprawiały się warunki życia.

20 lutego 2018 roku uchwałą Nr. 22, Rada zatwierdziła budżet na 2018 rok, który jest utworzony na podstawie Ustawy o Samorządności Republiki Litewskiej, Ustawy o Strukturze Budżetu i zgodnie z zatwierdzonymi wskaźnikami finansowymi budżetu państwa i samorządów na 2018 rok, z uwzględnieniem Strategicznego Planu Rozwoju Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2016 – 2023 i Strategicznego Planu Działania na lata 2018 – 2020.
Dochody budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 roku wynoszą 78 536,3 tys. euro i są o 13,9 proc. wyższe niż w roku 2017 (67 606,0 tys. euro).
Z programu inwestycji państwowych na lata 2018-2020 zostało przeznaczone 1 500,0 tys. euro na finansowanie inwestycji kapitałowych, z czego 900,0 tys. euro przeznaczono na rekonstrukcję Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie i 600 tys. euro – na modernizację budynku Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, budowę sali sportowej i szkoły muzycznej.

Na asygnacje planuje się przeznaczyć 90 406,9 tys. euro. Szczególną uwagę zwrócono na gminy. Ich budżet w porównaniu do zatwierdzonego planu 2017 roku wzrósł o ponad 35,0 proc. Samorząd, tworząc przytulne warunki życia, dużą część asygnacji przeznaczył na rekonstrukcję i remont oświetlenia ulicznego, remont dróg i porządkowanie osiedli.
W celu zapewnienia większej autonomii i odpowiedzialności, status instytucji zarządzających środkami w 2018 roku został przyznany instytucjom edukacyjnym.
Asygnacje są rozdzielone na realizację ośmiu programów:
Program jakości i dostępności edukacji, 44,2% (40 007,7 tys. euro);
Stworzenie programu bezpiecznego i czystego środowiska życia, 16,0% (14 478,0 tys. euro);
Program zmniejszenia wykluczenia społecznego, 12,3% (11 177,6 tys. euro);
Program zarządzania Samorządem Rejonu Wileńskiego, 12,3% (11 138,3 tys. euro);
Program rozwoju kultury, sportu i turystyki, 7,0% (6 243,0 tys. euro);
Program ulepszenia konkurencyjności gospodarczej, 4,0% (3 517,5 tys. euro);
Program poprawy komunikacji i infrastruktury oświetlenia ulicznego, 3,0% (2 720,5 tys. euro);
Program poprawy jakości usług publicznej służby zdrowia, 1,2% (1068,3 tys. euro).
W ciągu roku budżet zostanie uzupełniony dotacjami państwa i Unii Europejskiej.