Więcej

  Coraz więcej absolwentów rejonu wileńskiego wybiera egzaminy państwowe

  Czytaj również...

  Fot: vrsa.lt

  W miarę zbliżania się początku egzaminów dojrzałości roku szkolnego 2018 zauważa się, że coraz więcej absolwentów rejonu wileńskiego wybiera państwowe egzaminy maturalne.

  W tym roku w rejonie wileńskim 630 dwunastaków wybrało państwowy i szkolny egzamin dojrzałości z języka litewskiego i literatury, z nich nawet 55% (345 absolwentów) zdecydowało się na państwowy egzamin dojrzałości.
  Absolwenci, coraz bardziej świadomi ważności języków obcych, coraz częściej decydują się na egzaminy z języka obcego. Egzamin maturalny z języka obcego (angielskiego) w tym roku będzie zdawało 347 dwunastoklasistów, podczas gdy w 2017 r. egzamin z języka angielskiego wybrało 315 absolwentów. W tym roku szkolnym egzamin z języka obcego (rosyjskiego) będzie zdawało 292 absolwentów szkół rejonu.
  Jak co roku egzamin z języka ojczystego (polskiego) będzie zdawało 100% absolwentów, uczęszczających do szkół rejonu wileńskiego z polskim językiem nauczania.
  Absolwenci, odpowiedzialnie planując swoją przyszłość akademicką, coraz częściej wybierają państwowy egzamin dojrzałości z matematyki, który jest obowiązkowy do nieodpłatnej nauki na Litwie. W 2018 roku państwowy egzamin maturalny z matematyki wybrało 315 absolwentów.
  Pierwsze egzaminy rozpoczynają się już w kwietniu 2018 roku:
  4 kwietnia – Język obcy (angielski), część mówienia;
  5 kwietnia – Język obcy (rosyjski), część mówienia;
  6 kwietnia – Język obcy (francuski, niemiecki), część mówienia;
  14 kwietnia – Język obcy (francuski), części słuchania, czytania i pisania;
  21 kwietnia – Język obcy (rosyjski), części słuchania, czytania i pisania;
  28 kwietnia – Język obcy (niemiecki), części słuchania, czytania i pisania.
  Życzymy wszystkim absolwentom pomyślnego zdania egzaminów dojrzałości!

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...