Coraz więcej absolwentów rejonu wileńskiego wybiera egzaminy państwowe

Fot: vrsa.lt

W miarę zbliżania się początku egzaminów dojrzałości roku szkolnego 2018 zauważa się, że coraz więcej absolwentów rejonu wileńskiego wybiera państwowe egzaminy maturalne.

W tym roku w rejonie wileńskim 630 dwunastaków wybrało państwowy i szkolny egzamin dojrzałości z języka litewskiego i literatury, z nich nawet 55% (345 absolwentów) zdecydowało się na państwowy egzamin dojrzałości.
Absolwenci, coraz bardziej świadomi ważności języków obcych, coraz częściej decydują się na egzaminy z języka obcego. Egzamin maturalny z języka obcego (angielskiego) w tym roku będzie zdawało 347 dwunastoklasistów, podczas gdy w 2017 r. egzamin z języka angielskiego wybrało 315 absolwentów. W tym roku szkolnym egzamin z języka obcego (rosyjskiego) będzie zdawało 292 absolwentów szkół rejonu.
Jak co roku egzamin z języka ojczystego (polskiego) będzie zdawało 100% absolwentów, uczęszczających do szkół rejonu wileńskiego z polskim językiem nauczania.
Absolwenci, odpowiedzialnie planując swoją przyszłość akademicką, coraz częściej wybierają państwowy egzamin dojrzałości z matematyki, który jest obowiązkowy do nieodpłatnej nauki na Litwie. W 2018 roku państwowy egzamin maturalny z matematyki wybrało 315 absolwentów.
Pierwsze egzaminy rozpoczynają się już w kwietniu 2018 roku:
4 kwietnia – Język obcy (angielski), część mówienia;
5 kwietnia – Język obcy (rosyjski), część mówienia;
6 kwietnia – Język obcy (francuski, niemiecki), część mówienia;
14 kwietnia – Język obcy (francuski), części słuchania, czytania i pisania;
21 kwietnia – Język obcy (rosyjski), części słuchania, czytania i pisania;
28 kwietnia – Język obcy (niemiecki), części słuchania, czytania i pisania.
Życzymy wszystkim absolwentom pomyślnego zdania egzaminów dojrzałości!