Więcej

  Na posiedzeniu komisji ds. sytuacji ekstremalnych – postanowienie o zatopionych ulicach w gminie Zujuny

  Czytaj również...

  Posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych w rejonie wileńskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele odpowiedzialnych służb, instytucji i wydziałów Administracji Fot. vrsa.lt

  14 marca b.r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych w rejonie wileńskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele odpowiedzialnych służb, instytucji i wydziałów Administracji. Podczas spotkania zostały omówione możliwe sposoby rozwiązań w sprawie zalewanych ulic podczas wiosennych roztopów.

  Operatywnie reagując na prośby mieszkańców gminy Zujuny, podczas spotkania rozstrzygano problem zatopienia ulic Gelažių, Žalioji, Sodų ir Vilties we wsi Zujuny.
  Na rozstrzygnięcie problemu zatapianych ulic wodą wiosennych roztopów w gminie Zujuny są przewidziane i zatwierdzone środki budżetowe. Jeszcze w tym roku planowane jest zainstalowanie studni infiltracyjnych wód powierzchniowych na ulicach Gelažių i Žalioji we wsi Zujuny. Na realizację tych robót Samorząd zaplanował 30 tys. euro. Na projektowanie i budowę kanalizacji deszczowej na ulicach Sodų i Vilties we wsi Zujuny przewiduje się 170 tys. euro.
  Tymczasowe rozwiązanie problemu zatapiania wspomnianych dróg i ulic – wykorzystanie specjalnego sprzętu do odpompowywania zgromadzonej wody, przy wsparciu straży pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Gęste zabudowania wyżej wymienionych ulic, zmiany reliefu działek mieszkańców, porządkowanie krajobrazu i inne czynniki spowodowały, że na niżej położonych ulicach (w dołach) podczas wiosennych roztopów zaczynają gromadzić się większe ilości wody deszczowej, co znacznie komplikuje warunki ruchu na tych ulicach.
  Podczas posiedzenia komisji były również omówione kwestie gotowości służb komunalnych i przeciwpożarowych do realizacji prac podczas wiosennych roztopów, oceniono ich przygotowanie do prowadzenia prac w zaistniałej sytuacji.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że mieszkańcy mający do czynienia z problemem zatapiania ulic i dróg, mogą zwracać się do odpowiednich gmin rejonu wileńskiego lub dzwonić pod ogólnym telefonem pomocy 112.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...

  Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  Narodziny dziecka to nie tylko radość dla rodziców, lecz także ważne wydarzenie dla samorządu. Symboliczną wyprawką noworodków chcemy pogratulować każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, który przyszedł na świat, pocieszyć się wspólnie z rodzicami i wesprzeć ich zwiększonymi środkami finansowymi. Ta...