Więcej

  Na posiedzeniu komisji ds. sytuacji ekstremalnych – postanowienie o zatopionych ulicach w gminie Zujuny

  Czytaj również...

  Posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych w rejonie wileńskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele odpowiedzialnych służb, instytucji i wydziałów Administracji Fot. vrsa.lt

  14 marca b.r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych w rejonie wileńskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele odpowiedzialnych służb, instytucji i wydziałów Administracji. Podczas spotkania zostały omówione możliwe sposoby rozwiązań w sprawie zalewanych ulic podczas wiosennych roztopów.

  Operatywnie reagując na prośby mieszkańców gminy Zujuny, podczas spotkania rozstrzygano problem zatopienia ulic Gelažių, Žalioji, Sodų ir Vilties we wsi Zujuny.
  Na rozstrzygnięcie problemu zatapianych ulic wodą wiosennych roztopów w gminie Zujuny są przewidziane i zatwierdzone środki budżetowe. Jeszcze w tym roku planowane jest zainstalowanie studni infiltracyjnych wód powierzchniowych na ulicach Gelažių i Žalioji we wsi Zujuny. Na realizację tych robót Samorząd zaplanował 30 tys. euro. Na projektowanie i budowę kanalizacji deszczowej na ulicach Sodų i Vilties we wsi Zujuny przewiduje się 170 tys. euro.
  Tymczasowe rozwiązanie problemu zatapiania wspomnianych dróg i ulic – wykorzystanie specjalnego sprzętu do odpompowywania zgromadzonej wody, przy wsparciu straży pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Gęste zabudowania wyżej wymienionych ulic, zmiany reliefu działek mieszkańców, porządkowanie krajobrazu i inne czynniki spowodowały, że na niżej położonych ulicach (w dołach) podczas wiosennych roztopów zaczynają gromadzić się większe ilości wody deszczowej, co znacznie komplikuje warunki ruchu na tych ulicach.
  Podczas posiedzenia komisji były również omówione kwestie gotowości służb komunalnych i przeciwpożarowych do realizacji prac podczas wiosennych roztopów, oceniono ich przygotowanie do prowadzenia prac w zaistniałej sytuacji.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że mieszkańcy mający do czynienia z problemem zatapiania ulic i dróg, mogą zwracać się do odpowiednich gmin rejonu wileńskiego lub dzwonić pod ogólnym telefonem pomocy 112.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...