Więcej

  Na posiedzeniu komisji ds. sytuacji ekstremalnych – postanowienie o zatopionych ulicach w gminie Zujuny

  Czytaj również...

  Posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych w rejonie wileńskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele odpowiedzialnych służb, instytucji i wydziałów Administracji Fot. vrsa.lt

  14 marca b.r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych w rejonie wileńskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele odpowiedzialnych służb, instytucji i wydziałów Administracji. Podczas spotkania zostały omówione możliwe sposoby rozwiązań w sprawie zalewanych ulic podczas wiosennych roztopów.

  Operatywnie reagując na prośby mieszkańców gminy Zujuny, podczas spotkania rozstrzygano problem zatopienia ulic Gelažių, Žalioji, Sodų ir Vilties we wsi Zujuny.
  Na rozstrzygnięcie problemu zatapianych ulic wodą wiosennych roztopów w gminie Zujuny są przewidziane i zatwierdzone środki budżetowe. Jeszcze w tym roku planowane jest zainstalowanie studni infiltracyjnych wód powierzchniowych na ulicach Gelažių i Žalioji we wsi Zujuny. Na realizację tych robót Samorząd zaplanował 30 tys. euro. Na projektowanie i budowę kanalizacji deszczowej na ulicach Sodų i Vilties we wsi Zujuny przewiduje się 170 tys. euro.
  Tymczasowe rozwiązanie problemu zatapiania wspomnianych dróg i ulic – wykorzystanie specjalnego sprzętu do odpompowywania zgromadzonej wody, przy wsparciu straży pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Gęste zabudowania wyżej wymienionych ulic, zmiany reliefu działek mieszkańców, porządkowanie krajobrazu i inne czynniki spowodowały, że na niżej położonych ulicach (w dołach) podczas wiosennych roztopów zaczynają gromadzić się większe ilości wody deszczowej, co znacznie komplikuje warunki ruchu na tych ulicach.
  Podczas posiedzenia komisji były również omówione kwestie gotowości służb komunalnych i przeciwpożarowych do realizacji prac podczas wiosennych roztopów, oceniono ich przygotowanie do prowadzenia prac w zaistniałej sytuacji.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że mieszkańcy mający do czynienia z problemem zatapiania ulic i dróg, mogą zwracać się do odpowiednich gmin rejonu wileńskiego lub dzwonić pod ogólnym telefonem pomocy 112.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...