Na posiedzeniu komisji ds. sytuacji ekstremalnych – postanowienie o zatopionych ulicach w gminie Zujuny

Posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych w rejonie wileńskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele odpowiedzialnych służb, instytucji i wydziałów Administracji Fot. vrsa.lt

14 marca b.r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych w rejonie wileńskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele odpowiedzialnych służb, instytucji i wydziałów Administracji. Podczas spotkania zostały omówione możliwe sposoby rozwiązań w sprawie zalewanych ulic podczas wiosennych roztopów.

Operatywnie reagując na prośby mieszkańców gminy Zujuny, podczas spotkania rozstrzygano problem zatopienia ulic Gelažių, Žalioji, Sodų ir Vilties we wsi Zujuny.
Na rozstrzygnięcie problemu zatapianych ulic wodą wiosennych roztopów w gminie Zujuny są przewidziane i zatwierdzone środki budżetowe. Jeszcze w tym roku planowane jest zainstalowanie studni infiltracyjnych wód powierzchniowych na ulicach Gelažių i Žalioji we wsi Zujuny. Na realizację tych robót Samorząd zaplanował 30 tys. euro. Na projektowanie i budowę kanalizacji deszczowej na ulicach Sodų i Vilties we wsi Zujuny przewiduje się 170 tys. euro.
Tymczasowe rozwiązanie problemu zatapiania wspomnianych dróg i ulic – wykorzystanie specjalnego sprzętu do odpompowywania zgromadzonej wody, przy wsparciu straży pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Gęste zabudowania wyżej wymienionych ulic, zmiany reliefu działek mieszkańców, porządkowanie krajobrazu i inne czynniki spowodowały, że na niżej położonych ulicach (w dołach) podczas wiosennych roztopów zaczynają gromadzić się większe ilości wody deszczowej, co znacznie komplikuje warunki ruchu na tych ulicach.
Podczas posiedzenia komisji były również omówione kwestie gotowości służb komunalnych i przeciwpożarowych do realizacji prac podczas wiosennych roztopów, oceniono ich przygotowanie do prowadzenia prac w zaistniałej sytuacji.
Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że mieszkańcy mający do czynienia z problemem zatapiania ulic i dróg, mogą zwracać się do odpowiednich gmin rejonu wileńskiego lub dzwonić pod ogólnym telefonem pomocy 112.