Więcej

  Przedstawiono sprawozdania z działalności kierowników zakładów opieki społecznej rejonu wileńskiego za 2017 rok

  Czytaj również...

  Kierownicy zakładów opieki społecznej na posiedzeniu Komitetu Zdrowia i Spraw Społecznych rejonu wileńskiego Fot. vrsa.lt

  23 marca podczas posiedzenia Komitetu Zdrowia i Spraw Społecznych rejonu wileńskiego przedstawiono sprawozdania z działalności kierowników zakładów opieki społecznej za 2017 r., a także zostały omówione i zaakcentowane najważniejsze prace ubiegłego roku oraz plany na przyszłość w dziedzinie świadczenia usług społecznych.

  Uczestniczącym w przedstawieniu sprawozdań radnym Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego i członkom Komitetu Zdrowia i Spraw Społecznych, przedstawicielom Administracji samorządu były przedstawione sprawozdania z działalności za 2017 r. Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu, Centrum Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Usług Społecznych Wspólnoty w Czarnym Borze, Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego oraz Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego.
  Przedstawiając sprawozdania z działalności, organizacje społeczne rejonu akcentowały potrzebę usług społecznych, psychologicznych, a także usług zwalczania kryzysów w rejonie oraz efektywności świadczonych usług, które najbardziej odczuwają i doceniają mieszkańcy rejonu. Podczas przedstawiania sprawozdań opowiedziano również o pracach zrealizowanych w 2017 roku, rozpoczętym świadczeniu nowych usług, organizowanych imprezach, inicjatywach i akcjach.

  Dla dzieci niepełnosprawnych i (lub) starszych osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które od stycznia 2017 roku zadeklarowały swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, rozpoczęto świadczenie usług społecznych dziennej opieki w domu (wsparcie integralne), finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Samorządu.
  Centrum Dobrobytu i Rodziny w Giejsiszkach w 2017 roku rozpoczęło świadczenie profesjonalnych usług socjalnych dla dzieci skrzywdzonych przez los, aby chronić dzieci, zachować ich rodziny, bezpieczne środowisko, aby zapewnić świadczenie pomocy na czas oraz zagwarantować bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.
  Położone we wsi Kowalczuki Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, przedstawiając sprawozdanie z działalności w 2017 r. zaznaczyło, że w 2017 roku nabyło osobny dom i utworzyło wspólnotowy dom opieki nad dziećmi, który zarówno w celu tymczasowej, jak i stałej opieki może pomieścić 6 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

  Według dyrektorów instytucji społecznych stale poszukuje się możliwości i sposobów, jak wciągnąć jak największą liczbę przedstawicieli wspólnot w trwający proces świadczenia usług socjalnych, aktywnie zaprasza się wolontariuszy do świadczenia pomocy społecznej dla tych mieszkańców rejonu, którzy jej potrzebują najbardziej.
  Przedstawiając sprawozdania z działalności, przedstawiciele instytucji społecznych wspomnieli także o wyzwaniach związanych z organizacją pracy, takich jak wysoka rotacja pracowników i niedobór wykwalifikowanych pracowników.
  Podsumowując podstawowe spostrzeżenia sprawozdania, Członkowie Komitetu Zdrowia i Spraw Społecznych zachęcali do kontynuowania zapewnienia dostępności i ciągłości wsparcia społecznego w rejonie i podziękowali kierownikom instytucji społecznych za wyczerpujące sprawozdania z działalności, które będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia opieki społecznej mieszkańcom rejonu wileńskiego w przyszłości.
  Przedstawione sprawozdania z działalności kierowników zakładów opieki społecznej zostaną przedstawione do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbędzie się 30 marca.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  20-lecie dziennego centrum w Niemenczynie 

  — To już 20 lat szlachetnej działalności na rzecz innych – więc i tysiąca podziękowań nie wystarczy. Pracownicy centrum każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, troskę i miłość, dlatego możemy im tylko dziękować, że wybrali tę właśnie drogę życia i...

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...