Więcej

    Między polityką a interesem

    Wydaje się, że po otruciu Siergieja Skripala rosyjskim środkiem bojowym Nowiczok Europa wyraziła ogromną solidarność. Nie znaczy to jednak, że współpraca z Rosją stała się dla największych państw Unii Europejskiej mniej atrakcyjna. Zaledwie dzień po decyzji o wydaleniu rosyjskich dyplomatów z państw UE niemiecki Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii zawiadomił, że wydał zgodę na budowę gazociągu Nord Stream 2 w wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec na Bałtyku, co zakończyło drogę pozyskiwania pozwoleń na terenie Niemiec.
    Niemcy przekonują, że projekt ma charakter biznesowy, a nie polityczny. „Biznesowość” oczywiście jest wyraźnie widoczna, bo nie brakuje takich, którzy na gazociągu zamierzają zarobić. O „polityczności” przekonuje natomiast nie tylko sytuacja Ukrainy, ale także podział w samej Unii Europejskiej, jaki ten projekt wywołuje jeszcze przed jego realizacją. Łatwo również zauważyć, że wobec tych, z którymi łączą nas ścisłe więzi ekonomiczne, znacznie trudniej prowadzić twardą politykę.