Pomoc charytatywna jest filarem polskości na Wschodzie

Spotkanie Pierwszej Damy z wolontariuszami opieki paliatywnej z hospicjów z Białorusi, Litwy, Mołdawii oraz Ukrainy Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

„Państwo na co dzień wypełniają posłannictwo miłości bliźniego wobec najbardziej potrzebujących” – zwróciła się do wolontariuszy opieki paliatywnej Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, Agata Kornhauser-Duda, podczas spotkania w Belwederze w Warszawie. Wolontariusze przybyli do stolicy Polski z Białorusi, Litwy, Mołdawii i Ukrainy w ramach projektu „I Ty możesz pomóc”, realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności.

W projekcie biorą udział przedstawiciele organizacji z czterech państw: Białorusi (Oddział w Lidzie Związku Polaków na Białorusi oraz Caritas Diecezji Grodzieńskiej), Litwy (Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie), Mołdawii (Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Tyraspolu) i Ukrainy (Dom św. Marcina de Porrès w Fastowie prowadzony przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastowie, Dom Opieki „Dom Miłosierdzia” im. św. Zygmunta w Brzuchowicach, Hospicjum Fundacji „Dajmy Nadzieję” we Lwowie). Przyjazd tak licznych reprezentacji Polaków ze Wschodu był możliwy dzięki środkom Fundacji PKO Banku Polskiego.

Przedstawiciele środowisk polskich z czterech krajów przyjechali do Warszawy na szkolenia z zakresu świadczenia pomocy paliatywnej, organizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i prowadzone przez pracowników Ośrodka Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów. Dyrektor Ośrodka, ksiądz Paweł Śmierzchalski MIC, podkreślał znaczenie wspólnoty w dziele niesienia pomocy bliźniemu.

Na Białorusi głównym ośrodkiem koordynującym pomoc charytatywną z Polski jest Związek Polaków na Białorusi. Jego prezes, Adżelika Borys, w skrócie przedstawiła Pierwszej Damie działania obchodzącego trzydziestolecie istnienia związku. „To przede wszystkim opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, pomaganie poszczególnym ośrodkom edukacji dzieci niepełnosprawnych, szkolenia nauczycieli, jak uczyć w takich ośrodkach”. Jako problem, z jakim borykają się społeczeństwa krajów okupowanych przez sowiecką Rosję, wymieniła również brak ruchu wolontariatskiego.

„Opieka paliatywna jest szczególnym wyzwaniem dla ludzkości, zarówno ze względu na wzrost liczby zachorowań i starzenie się naszych społeczeństw, ale też postęp medycyny” – powiedziała zebranym Pierwsza Dama. „Wasza praca wymaga szczególnej empatii i życzliwości” – dodała.

Wśród wolontariuszy instytucji świadczących pomoc hospicyjną, opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i dziećmi, byli też przedstawiciele wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki wraz z jego wicedyrektor, Aušrą Taločkaitė. „Jako Litwinka dziękuję państwu polskiemu za pomoc, udzielaną naszemu hospicjum” – powiedziała podczas spotkania z Pierwszą Damą.

Wschodni Fundusz Dobroczynności jest narzędziem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, powstałym z inicjatywy jej prezesa, Mikołaja Falkowskiego, służącym do realizacji działań w zakresie pomocy socjalnej i charytatywnej. Uzupełnia on projekty fundacji realizowane we współpracy z Senatem RP. Jednym z celów WFD jest wspieranie wolontariatu oraz samoorganizacji środowisk polskich na Wschodzie.

– Jestem pod wielkim wrażeniem Pani Prezydentowej. To taki ciepły, wrażliwy człowiek – powiedziała „Kurierowi” Agata Granicka, wolontariuszka wileńskiego hospicjum, certyfikowana wileńska palmiarka, biorąca udział w projekcie „I Ty możesz pomóc”. – Było mi szczególnie miło, że Pierwsza Dama wspomniała o swojej wizycie w wileńskim hospicjum, interesuje się naszymi losami – dodała.

Agata Granicka bardzo pozytywnie ocenia sam projekt „I Ty możesz pomóc”:
– Uczymy się nowych rzeczy, ale bardzo dużo daje też wymiana doświadczeń z innymi środowiskami, dowiadywanie się, jak one sobie radzą z wyzwaniami. To bardzo potrzebne szkolenia.

Pierwsza Dama odwiedziła wileńskie hospicjum podczas państwowej wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Wilnie w dniach 15-17 lutego 2018 roku.