Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła listę lokalnych dróg i ulic

Fot. vrsa.lt

W celu zapewnienia efektywnego doglądu dróg i ulic o znaczeniu lokalnym, 30 marca 2018 r. na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdzono listę dróg publicznych i ulic o znaczeniu lokalnym w rejonie wileńskim.

Samorząd regularnie prowadzi prace doglądu i rozwoju dróg – lokalne drogi i ulice są doglądane, budowane, naprawiane, zakłada się nowe chodniki, są montowane znaki drogowe, rozbudowuje się sieć ścieżek rowerowych.
Po zatwierdzeniu listy zostały wyszczególnione odcinki lokalnych dróg i ulic. Każdej lokalnej drodze i ulicy nadano numer, co ułatwi utrzymanie dróg i ulic w dobrym stanie oraz podniesie poziom kontroli podczas zatwierdzania listy dróg do remontu.
W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego od Dyrekcji Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji Litwy już otrzymał środki z Programu doglądu dróg i ulic o znaczeniu lokalnym, które będą wykorzystane na porządkowanie dróg lokalnych i ulic w gminach. Środki Programu finansowania doglądu i rozwoju lokalnych dróg i ulic będą przydzielane z uwzględnieniem liczby mieszkańców w gminie i długości odcinków dróg.

Wójtowie gmin Samorządu Rejonu Wileńskiego będą musieli wskazać nie tylko powody lub faktyczne okoliczności, w których jest priorytetowo proponowane finansowanie obiektu, ale również fakt, że proponowane finansowanie obiektu zostało omówione na zebraniu sołtysów i wyniki obrad są uzasadnione protokołami.
Na najbliższym posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie podziału środków według gmin i zatwierdzenia listy finansowanych obiektów.
Z zatwierdzona listą dróg publicznych i ulic o znaczeniu lokalnym Samorządu Rejonu