Uroczystości Odpustowe Matki Bożej Dobrej Rady i święto gminy Rudomino

Podczas świątecznego koncertu publiczność bawiły występy różnych zespołów
Andrzej Aszkiełowicz

W dniu 22 kwietnia b. r., w niedzielę, w pięknej podwileńskiej miejscowości Rudomino odbyły się tradycyjne uroczystości odpustowe Matki Bożej Dobrej Rady i święto gminy Rudomino.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, którą celebrował ksiądz Włodzimierz Sołowiej. Święto odpustowe kontynuował koncert. Odbył się on w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie. Prowadzące koncertu, a były nimi uczennicy Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, serdecznie przywitali licznie zgromadzoną publiczność, opowiedzieli o miasteczku, jego historii i teraźniejszości. Zaznaczyli również, że Rudomino jest naszą małą Ojczyzną, gdzie wszyscy pracują dla dobra społeczności.
Podczas świątecznego koncertu publiczność bawiły występy różnych zespołów: młodocianych wychowanków Szkoły Sztuk Pięknych, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, którzy barwnie przedstawili legendę o założeniu Wilna. W szczególny zachwyt widzów wprawiło wystąpienie maluchów – wychowanków żłóbka-przedszkola w Rudominie. Swoje umiejętności zaprezentowała najmłodsza i starsza grupa folklorystycznego zespołu „Rudomianka” oraz zespołu „Zgoda”. W zachwyt wprawiły piękne skoczne tańce oraz niezwykle urocze piosenki ludowe, w wykonaniu tych zespołów.
Wystąpił również zespół wokalny „Kolurija” oraz „Gija”. Swoje muzyczne talenty zaprezentowali młodociani artyści, a mianowicie Kewin Jasinski, który zagrał na klarnecie. Natomiast Gabriele Żdanawicziute zaśpiewała piękną piosenkę w języku angielskim.

Goście święta mieli okazję obejrzeć wystawę książek krajoznawczych, zorganizowaną przez Centralną Bibliotekę Samorządu Rejonu Wileńskiego pod tytułem „Rudomino jest starsze niż Wilno”. Na tej wystawie były eksponowane książki, gdzie jest informacja oraz wzmianki o Rudominie. Mottem wystawy były piękne słowa Wiktora Domackiego: „Kochajmy swój region, tradycje, zwyczaje, róbmy coś dla niego, póki życie staje, pamiętajmy o tych, co od nas odeszli, i historii brzemię, na swych barkach nieśli”. Te słowa odzwierciedlają piękno Rudominy. To jest mała ojczyzna, gdzie przecież „wszyscy się znają”.
Święto odpustowe swoją obecnością zaszczycili dostojni goście, a w szczególności Czesław Olszewski, poseł na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Na uroczystości była również obecna Pani Teresa Dziemieszko, zastępca mera rejonu wileńskiego. Słowa dziękczynne również złożył starosta Gminy Rudomino Józef Szatkiewicz.
Organizatorami owej pięknej imprezy byli: ksiądz proboszcz Wiktor Bogdziewicz, Starostwo w Rudominie, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie oraz Koło ZPL w Rudominie.