Witaj Maj, Trzeci Maj

Urszula Doroszewska, Ambasador RP w Republice Litewskiej Fot. zw.lt

„Witaj maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj…”
Tak śpiewamy w Polsce co roku podczas Narodowego Święta Trzeciego Maja. W Polsce to dzień wolny od pracy, władze wszystkich szczebli organizują własne obchody, obywatele uczestniczą w licznych uroczystościach, koncertach, piknikach, a orkiestry wojskowe i strażackie grają „Witaj majowa jutrzenko… „

Na Litwie w tym samym dniu obchodzony jest dzień Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów Trzeciego Maja 1791.

Obydwa nasze narody doceniają więc ogromną rolę tego wysiłku, który nasi przodkowie, Polacy i Litwini, podjęli na rzecz unowocześnienia państwa. Konstytucja Trzeciego Maja, uchwalona w Warszawie w 1791 przez sejm polsko-litewski, była drugą na świecie ustawa zasadniczą, regulującą ustrój państwa, wprowadzając między innymi trójpodział władzy. Była najwyższym prawem Rzeczypospolitej – bo tak nazywano wówczas państwo składające się z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obydwa nasze narody powinny być więc dumne z tego wspólnego, europejskiego dziedzictwa.

Wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy napisało na FB: „Konstytucja Trzeciego Maja jest jeszcze jednym świadectwem długowieczności państwowości Litwy i jej przynależności do cywilizacji zachodniej”.

W tym roku obchodzimy to święto wspólnie: w Parlamencie Litwy z udziałem Pani Wicemarszałek Sejmu, Beaty Mazurek, w kościele Ducha św. podczas mszy św. o godz., 15.00, wreszcie na wspólnym przyjęciu w Pałacu Władców.

Dzisiaj przypominamy sobie ostatnią zwrotkę pieśni o 3 Maju:
Wrogu precz! Witaj maj!
Polski i Litewski kraj!

Urszula Doroszewska
            Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP
            w Republice Litewskiej