Więcej

  Ku uwadze rodziców (opiekunów) – zatwierdzono nową redakcję opisu przyjęcia dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Czytaj również...

  Zatwierdzone nowe zmiany zapewniają bardziej efektywny i bardziej przejrzysty proces przyjęcia dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Foto. vrsa.lt

  25 kwietnia b.r. na posiedzeniu Rady zatwierdzono nową redakcję opisu przyjęcia dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego, która precyzuje warunki przyjęcia dzieci, mieszkających na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego do instytucji edukacyjnych, zapewniających edukację wczesną i przedszkolną.

  Zatwierdzone nowe zmiany opisu procedury zapewniają wyraźniejszy, bardziej efektywny i bardziej przejrzysty proces przyjęcia dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Do których grupy edukacji mogą być przyjęte dzieci?
  Do zapewniających wczesną edukację instytucji edukacyjnych, w których działają grupy żłobkowe, dzieci są przyjmowane od 1,5 roku. W instytucjach, w których nie ma grup żłobkowych – od 3 do 5 (6) lat. Do grup przedszkolnych, które pomagają dziecku w dorastaniu do szkoły, są przyjmowane dzieci, którym w danym roku kalendarzowym spełnia się 6 lat. Zgodnie z poprawką do artykułu 8 Ustawy o Edukacji Republiki Litewskiej nr I-1489 rodzice mają prawo do własnej decyzji, w wieku 5 czy 6 lat dziecko będzie uczęszczało do grupy przedszkolnej. Odpowiednio edukację początkową dziecko rozpocznie w wieku 6 lub 7 lat. Jeżeli w placówce oświatowej nie są tworzone grupy z dzieci urodzonych w tym samym roku kalendarzowym, są tworzone grupy dzieci mieszane wiekowo.
  Ogólna procedura przyjmowania i składania wniosków przez rodziców (opiekunów)
  Dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej w placówkach oświatowych są przyjmowane na wniosek rodziców (opiekunów), po przedstawieniu dla dyrektora placówki oświatowej zaświadczenia potwierdzającego akt urodzenia oraz zaświadczenia o zadeklarowanym miejscu zamieszkania. Zwracamy uwagę na to, że do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej w placówkach oświatowych są przyjmowane dzieci, mieszkające w konkretnej gminie, na której terytorium znajduje się instytucja wczesnej edukacji, a jeśli takiej nie ma – w innej gminie. Pierwszeństwo mają dzieci, których jeden rodzic (opiekun) co najmniej 2 lata ma zadeklarowane miejsce zamieszkania dziecka w rejonie wileńskim.
  Rodzice (opiekunowie) każdego roku kalendarzowego do 15 maja powinni potwierdzić wcześniej złożony wniosek o uczęszczaniu do instytucji edukacyjnej. Można to zrobić w dowolnej formie – przyjść do instytucji edukacyjnej, zadzwonić lub napisać e-mail. Podkreślamy, że potwierdzenie jest konieczne, ponieważ w przeciwnym razie dziecko zostanie usunięte z listy po powiadomieniu rodziców (opiekunów) pocztą elektroniczną lub pisemnie.
  Przypominamy również, że każda nowa prośba o przyjęcie dziecka do innej grupy lub o zmianie instytucji powoduje anulowanie poprzedniej.
  Wszystkie grupy dzieci są kompletowane do 31 maja. Od 1 czerwca podania rodziców będą przyjmowane już na następny rok, ale jeśli w placówce oświatowej są wolne miejsca, przyjęcie do grup edukacji przedszkolnej odbywa się przez cały rok.
  Informowanie rodziców
  Podania rodziców (opiekunów) są rejestrowane w obecności rodziców w instytucji edukacyjnej, w dzienniku rejestracji podań rodziców o przyjęciu dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej na podstawie daty złożenia wniosku. Po zarejestrowaniu wniosku rodziców w dzienniku rejestracyjnym, rodzice (opiekunowie) w sposób wygodny dla nich – ustnie lub na piśmie są informowani, jaki numer jest nadany ich dziecku na liście przyjęć. Rodzice (opiekunowie) na temat przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do instytucji edukacyjnej zostaną poinformowani przez e-mail wskazany w ich wniosku i na tablicy ogłoszeń instytucji, gdzie informacje zostaną zamieszczone do 15 czerwca.
  Informacja o wolnych miejscach w grupach edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego są publikowane na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz na stronach internetowych instytucji edukacyjnych. Informacja o wolnych miejscach w grupach edukacji wczesnej i przedszkolnej rejonu wileńskiego są aktualizowane do 31 grudnia i do 31 sierpnia.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...