W Samorządzie odbyło się seminarium, poświęcone Światowemu Dniowi Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Podczas seminarium mówiono o zobowiązaniach pracodawcy i pracownika, aby miejsca pracy były bezpieczne i nie zagrażały zdrowiu ludzkiemu
Foto. vrsa.lt

27 kwietnia br. w dużej Sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się seminarium zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, poświęcone Światowemu Dniowi Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W seminarium wzięli udział kierownicy przedsiębiorstw rejonu wileńskiego oraz pracownicy Samorządu.

Jakościowa praca powinna stać się rzeczywistością – żeby ludzie pracując nie ryzykowali swoje życie, aby praca nie szkodziła ich zdrowiu, żeby w pracy była zachowana ich godność ludzka. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jeszcze raz zachęca, by przejrzeć swoje miejsca pracy, ocenić, co w nich jest niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i co można zrobić, aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków.
Na początku spotkania przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy Irena Pluktienė i Jolita Garbinčienė, zwracając się do wszystkich zgromadzonych wezwały ich do przypomnienia, że kultura bezpiecznej pracy oznacza wiele przypadków uchronionego życia i nieokaleczonych losów. Podczas seminarium mówiono o zobowiązaniach pracodawcy, aby miejsca pracy były bezpieczne i nie zagrażały zdrowiu ludzkiemu. Równie ważne jest, aby także pracownicy zrozumieli potrzebę ochrony siebie i przestrzegania wymagań bezpieczeństwa pracy.

Przybyłe przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy, wszystkich uczestników seminarium zapoznały również z prawem pracowników do bezpiecznej pracy, przyczynami wypadków w pracy w Unii Europejskiej i na Litwie oraz przedstawiły główne czynniki, z których powodu zdarzają się nieszczęśliwe wypadki w pracy i co należy przedsięwziąć, aby zapobiec takim wypadkom.
Na koniec seminarium wszyscy uczestnicy mogli zadać pytania przedstawicielkom Państwowej Inspekcji Pracy oraz wziąć udział w dyskusji. Każdy uczestnik seminarium przyznał, że podczas seminarium zyskał wiele nowej i użytecznej wiedzy, która w przyszłości pomoże zapewnić bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo kolegów w pracy.