Więcej

  W Samorządzie odbyło się seminarium, poświęcone Światowemu Dniowi Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

  Czytaj również...

  Podczas seminarium mówiono o zobowiązaniach pracodawcy i pracownika, aby miejsca pracy były bezpieczne i nie zagrażały zdrowiu ludzkiemu
  Foto. vrsa.lt

  27 kwietnia br. w dużej Sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się seminarium zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, poświęcone Światowemu Dniowi Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W seminarium wzięli udział kierownicy przedsiębiorstw rejonu wileńskiego oraz pracownicy Samorządu.

  Jakościowa praca powinna stać się rzeczywistością – żeby ludzie pracując nie ryzykowali swoje życie, aby praca nie szkodziła ich zdrowiu, żeby w pracy była zachowana ich godność ludzka. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jeszcze raz zachęca, by przejrzeć swoje miejsca pracy, ocenić, co w nich jest niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i co można zrobić, aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków.
  Na początku spotkania przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy Irena Pluktienė i Jolita Garbinčienė, zwracając się do wszystkich zgromadzonych wezwały ich do przypomnienia, że kultura bezpiecznej pracy oznacza wiele przypadków uchronionego życia i nieokaleczonych losów. Podczas seminarium mówiono o zobowiązaniach pracodawcy, aby miejsca pracy były bezpieczne i nie zagrażały zdrowiu ludzkiemu. Równie ważne jest, aby także pracownicy zrozumieli potrzebę ochrony siebie i przestrzegania wymagań bezpieczeństwa pracy.

  Przybyłe przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy, wszystkich uczestników seminarium zapoznały również z prawem pracowników do bezpiecznej pracy, przyczynami wypadków w pracy w Unii Europejskiej i na Litwie oraz przedstawiły główne czynniki, z których powodu zdarzają się nieszczęśliwe wypadki w pracy i co należy przedsięwziąć, aby zapobiec takim wypadkom.
  Na koniec seminarium wszyscy uczestnicy mogli zadać pytania przedstawicielkom Państwowej Inspekcji Pracy oraz wziąć udział w dyskusji. Każdy uczestnik seminarium przyznał, że podczas seminarium zyskał wiele nowej i użytecznej wiedzy, która w przyszłości pomoże zapewnić bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo kolegów w pracy.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...