Więcej

  W Samorządzie odbyło się seminarium, poświęcone Światowemu Dniowi Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

  Czytaj również...

  Podczas seminarium mówiono o zobowiązaniach pracodawcy i pracownika, aby miejsca pracy były bezpieczne i nie zagrażały zdrowiu ludzkiemu
  Foto. vrsa.lt

  27 kwietnia br. w dużej Sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się seminarium zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, poświęcone Światowemu Dniowi Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W seminarium wzięli udział kierownicy przedsiębiorstw rejonu wileńskiego oraz pracownicy Samorządu.

  Jakościowa praca powinna stać się rzeczywistością – żeby ludzie pracując nie ryzykowali swoje życie, aby praca nie szkodziła ich zdrowiu, żeby w pracy była zachowana ich godność ludzka. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jeszcze raz zachęca, by przejrzeć swoje miejsca pracy, ocenić, co w nich jest niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i co można zrobić, aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków.
  Na początku spotkania przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy Irena Pluktienė i Jolita Garbinčienė, zwracając się do wszystkich zgromadzonych wezwały ich do przypomnienia, że kultura bezpiecznej pracy oznacza wiele przypadków uchronionego życia i nieokaleczonych losów. Podczas seminarium mówiono o zobowiązaniach pracodawcy, aby miejsca pracy były bezpieczne i nie zagrażały zdrowiu ludzkiemu. Równie ważne jest, aby także pracownicy zrozumieli potrzebę ochrony siebie i przestrzegania wymagań bezpieczeństwa pracy.

  Przybyłe przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy, wszystkich uczestników seminarium zapoznały również z prawem pracowników do bezpiecznej pracy, przyczynami wypadków w pracy w Unii Europejskiej i na Litwie oraz przedstawiły główne czynniki, z których powodu zdarzają się nieszczęśliwe wypadki w pracy i co należy przedsięwziąć, aby zapobiec takim wypadkom.
  Na koniec seminarium wszyscy uczestnicy mogli zadać pytania przedstawicielkom Państwowej Inspekcji Pracy oraz wziąć udział w dyskusji. Każdy uczestnik seminarium przyznał, że podczas seminarium zyskał wiele nowej i użytecznej wiedzy, która w przyszłości pomoże zapewnić bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo kolegów w pracy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  20-lecie dziennego centrum w Niemenczynie 

  — To już 20 lat szlachetnej działalności na rzecz innych – więc i tysiąca podziękowań nie wystarczy. Pracownicy centrum każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, troskę i miłość, dlatego możemy im tylko dziękować, że wybrali tę właśnie drogę życia i...

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...